مقاله بررسی خصوصیت ضد باکتریایی و ترکیب های شیمیایی اسانس حاصل از گیاه آویشن شیرازی (Thymus Lancifolious) در منطقه گریت-استان لرستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در اکوفیزیولوژی گیاهی از صفحه ۶۴ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: بررسی خصوصیت ضد باکتریایی و ترکیب های شیمیایی اسانس حاصل از گیاه آویشن شیرازی (Thymus Lancifolious) در منطقه گریت-استان لرستان
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Thymus lancifolious
مقاله اسانس
مقاله اثرات ضد میکروبی
مقاله خصوصیات بوتانیکی
مقاله تیمول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کرمی کلثوم
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری جمشیدی امیر
جناب آقای / سرکار خانم: آریاپور علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جنس آویشن دارای گونه های مختلفی در ایران است که در استان های مختلف پراکنش دارد. هدف از این مطالعه بررسی ترکیبات موجود در اسانس حاصل از اندام های هوایی گونه گیاهی Thymus lancifolious و بررسی اثر ضد میکروبی عصاره گونه مذکور می باشد. نمونه های گیاهی در سال ۱۳۹۰ از مناطق مختلف منطقه گریت از استان لرستان و در مرحله گلدهی از گیاه برداشت شد. سپس اسانس آن به روش تقطیر با آب توسط دستگاه کلونجر استخراج و توسط دستگاه گاز کروماتوگرافی متصل به شناساگر جرمی بررسی و اجزای آن شناسایی شد. همچنین در این پژوهش اثر ضد میکروبی عصاره گونه مورد نظر بر علیه ۴ باکتری گرم مثبت و گرم منفی با استفاده از روش دیسک به کمک محیط کشت مولر هینتون آگار (MAH) و سنجش قطر هاله عدم رشد بررسی شد. در بررسی های آزمایشگاهی مشخص شد گونه مورد مطالعه با گونه های دیگر در منطقه لرستان با نام های T.eriocalyx و T.kotschyanus از نظر آناتومیکی خصوصیات مشابهی دارند. با توجه به زمان بازداری ترکیب ها، اندیس بازداری کواتس، طیف جرمی و مقایسه این پارامترها با ترکیبات استاندارد، نتایج نشان داد که این گونه ۴۵ ترکیب در اسانس خود دارد که در مجموع ۹۵٫۸۵ درصد کل اسانس را تشکیل می دهند. ترکیبات اصلی آن شامل کیمول (۳٫۲۶ درصد)، کارواکرول (۵۲٫۳۴ درصد)، تیمول (۱۶٫۴۳ درصد) و گاما ترپینن (۱۰٫۸۶ درصد) می باشد. همچنین نتایج حاصله در خصوص اثر ضد میکروبی نشان داد که عصاره های گونه ی مورد نظر دارای اثرات ضد باکتریایی می باشد.