مقاله بررسی خصوصیات کیفی هلوی زعفرانی (.Prunus persica (L.) Batch) مایه زنی شده با قارچ همزیست (Piriformospora indica) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران) از صفحه ۴۳ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسی خصوصیات کیفی هلوی زعفرانی (.Prunus persica (L.) Batch) مایه زنی شده با قارچ همزیست (Piriformospora indica)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلاونوئید
مقاله فنل
مقاله قند کل
مقاله هلو
مقاله Piriformospora indica

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسم نژاد عظیم
جناب آقای / سرکار خانم: باقری فرد امین اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اغلب قارچ های همزیست از طریق افزایش توان جذب آب و مواد غذایی به رشد بهتر و بیشتر گیاه میزبان کمک می کنند که در این میان قارچ پیریفورموسپرا (Piriformospora indica) دارای قابلیت ویژه ای است. جهت بررسی تاثیر این قارچ بر خصوصیات کیفی میوه هلو، طرحی در قالب بلوک کامل تصادفی با تیمار گیاهان مایه زنی شده به قارچ پیریفورموسپرا و شاهد با ۱۰ تکرار در یکی از باغات شهرستان علی آباد واقع در استان گلستان انجام شد. پس از برداشت، میوه ها جهت مطالعه تغییرات کیفی و تعیین خصوصیات فیتوشیمیایی از جمله مواد جامد کل، pH، اسید مالیک قند کل، گلوکز، ساکارز، ترکیبات فنل و فلاونوئیدها، به آزمایشگاه علوم باغبانی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انتقال یافتند. نتایج نشان داد که برخی شاخص های کیفی میوه ها در تیمار به طور معنی دار تغییر یافتند. میزان قند کل در میوه درختان آلوده به نسبت شاهد افزایش معنی داری یافت. این امر در مورد ساکارز و گلوکز نیز صادق بود. میزان فنل کل میوه در زمان رسیدن به صورت معنی دار و میزان فلاونوئیدها در مقایسه با شاهد روند افزایشی ولی فاقد معنی نشان دادند.