مقاله بررسی خصوصیات ژئومورفولوژی مهندسی رودخانه گاماسیاب پایین واقع در شرق استان کرمانشاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در زمین شناسی مهندسی از صفحه ۱۸۱۱ تا ۱۸۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسی خصوصیات ژئومورفولوژی مهندسی رودخانه گاماسیاب پایین واقع در شرق استان کرمانشاه
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ژمورفولوژی مهندسی
مقاله حوزه آبریز
مقاله مورفولوژی
مقاله رودخانه گاماسیاب
مقاله کرمانشاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خانلری غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: محبی یزدان
جناب آقای / سرکار خانم: عبدی لر یاسین
جناب آقای / سرکار خانم: بابازاده رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آگاهی از ویژگی های مورفولوژیکی رودخانه ها یکی از پیش نیازهای شناخت رفتار و استفاده بهینه از هر رودخانه می باشد. بطور کلی فیزیوگرافی حوزه آبریز نقش اساسی در تعیین عواملی نظیر حجم سیلاب ها، تعیین فرسایش پذیری و رسوب زایی حوضه های آبریز دارد. در این پژوهش به منظور شناخت رفتار رودخانه گاماسیاب پایین واقع در شرق استان کرمانشاه، به ویژگی های ژئومورفولوژی مهندسی این رودخانه توجه شده است. بررسی خصوصیات ژئومورفولوژی مهندسی این رودخانه با استفاده از داده های حاصل از پژوهش های پیشین و بر اساس بازدید از محل و برداشت های صحرایی، بررسی نقشه های زمین شناسی و توپوگرافی منطقه مذکور انجام شده است. خواص فیزیوگرافیکی حوزه آبریز، ویژگی های مورفولوژیکی کانال و شرایط زمین شناسی در این ناحیه، بررسی شده اند. در این پژوهش، پارامترهای ژئومرفولوژیکی متعددی از قبیل عرض متوسط، محیط، مساحت، ضریب شکل هیدرولوژیکی، شکل حوزه آبریز، ارتفاع بیشینه، کمینه، ارتفاع متوسط و شیب طولی رودخانه محاسبه شده است. هم چنین وضعیت تراکم شبکه آبراهه رودخانه گاماسیاب بررسی شده و زمان تمرکز آن محاسبه گردیده است. در نهایت رودخانه گاماسیاب بر اساس تقسیم بندی های مختلف رودخانه ها بررسی و طبقه بندی شده است.