مقاله بررسی خصوصیات هیدروژئومورفولوژی حوضه آبخیز خیرآباد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در آمایش سرزمین از صفحه ۱۱۳ تا ۱۳۹ منتشر شده است.
نام: بررسی خصوصیات هیدروژئومورفولوژی حوضه آبخیز خیرآباد
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چشم انداز
مقاله حوضه خیرآباد
مقاله رودخانه زهره
مقاله فیزیوگرافی
مقاله هیدروژئومورفولوژی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزتیان ویکتوریا
جناب آقای / سرکار خانم: دانش آموز ذبیح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هیدروژئومورفولوژی یکی از شاخه های جغرافیای طبیعی است که به مطالعه اشکال ناهمواری های ناشی از عمل آب می پردازد. شناخت عوامل هیدروژئومورفولوژیک و عملکرد آنها در حوضه آبریز خیرآباد در راستای شناخت و مدیریت محیط در این حوضه، اهمیت زیادی دارد. منطقه مورد مطالعه از زیر حوضه های رودخانه زهره در استان کهگیلویه و بویراحمد و از زیر حوضه های، حوضه آبریز خلیج فارس محسوب می شود. رودخانه خیرآباد تنها رودخانه اصلی و جاری در شهرستان گچساران (در قسمت شمال شرقی حوضه) می باشد و از به هم پیوستن شاخه های فرعی و متعددی (غالبا به صورت رودخانه های فصلی) از ارتفاعات شمالی و شمال شرقی، شرقی و جنوبی منطقه سرچشمه می گیرد و در نهایت به رودخانه زهره در شهرستان کهکیلویه می پیوندد.
از اهداف این پژوهش تحلیل نقش پدیده های هیدروژئومورفولوژی درتعیین قابلیت های حوضه و بیان راهکارها و کاربری های منطقه در چهارچوب محدودیت ها و قابلیت ها به منظور استفاده منطقی از منابع موجود می باشد. در این پژوهش از روش حوضه ای استفاده شده است. بررسی عوامل فیزیوگرافی، هیدرولوژی، ژئومورفولوژی، زمین شناسی، آب و هواشناسی، خاک و پوشش گیاهی و بررسی های میدانی در حوضه، نقش بارز آب های جاری در تکوین و توسعه اشکال ژئومورفولوژی موجود در حوضه را نمایان می سازد.