مقاله بررسی خصوصیات مکانیکی بتن سبک سازه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاییز ۱۳۸۹ در مهندسی عمران و محیط زیست (دانشکده فنی) از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسی خصوصیات مکانیکی بتن سبک سازه ای
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسکوریا
مقاله بتن سبک
مقاله پومیس
مقاله خصوصیات مکانیکی
مقاله سنگدانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: انتظاری علی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی جمشید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق خصوصیات بتن سبک (LWAC) سازه ای ساخته شده با مصالح سبک منطقه آذربایجان ایران بررسی شده است. با توجه به اینکه ایران منطقه زلزله خیز می باشد سبک سازی ساختمان ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از روش ها برای کاهش تاثیر زلزله روی سازه ها کاهش وزن ساختمان با استفاده از مصالح سبک می باشد. در این تحقیق از دو نوع مختلف سنگدانه سبک اسکوریا و پومیس که از منطقه آذربایجان ایران تهیه شده بود برای مخلوط های بتن استفاده شد. خصوصیات مکانیکی بتن سبک نظیر مقاومت فشاری، مقاومت کششی، مدول گسیختگی، مدول الاستیسیته و رفتار تنش کرنش مورد مطالعه قرار گرفته است. بر خلاف بتن معمولی (NWC)، نتایج نشان داده است که در شرایط مقاومت یکسان، مقاومت سنگدانه بیشتر به عنوان عامل اصلی تعیین کننده مقاومت بتن سبک می باشد. در این تحقیق از ۲۷ مخلوط بتن سبک با مقاومت فشاری ۲۸ روزه متفاوت ۲۴ تا ۵۱ مگاپاسگال استفاده شده و مقاومت فشاری، مقاومت کششی، مدول گسیختگی، مدول الاستیسیته و کرنش متناطر با تنش حداکثر آنها اندازه گیری و با بتن معمولی مقایسه شده است. مشخص شد برای مقاومت فشاری یکسان (Mpa 51- 24) مدول الاستیسیته بتن سبک (۱۸٫۷۷Gpa- 10.92) کمتر از بتن معمولی (۲۸٫۳۱Gpa- 17.53) است و مقاومت کششی و مدول گسیختگی بتن سبک نیز کمتر از بتن معمولی تعیین شد. کرنش متناظر با تنش حداکثر در بتن سبک در محدوده ۰٫۰۰۳۷۸-۰٫۰۰۲۵۵ قرار داشت در حالی که در بتن معمولی در شرایط مقاومت یکسان در محدوده ۰٫۰۰۳۴۱-۰٫۰۰۲۲۸ قرار دارد، این موضوع کم بودن مقدار مدول الاستیسیته بتن سبک را در مقایسه با بتن معمولی نشان می دهد.