مقاله بررسی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیوشیمیایی پسته دانشمندی (Pistacia vera L. Cv. Daneshmandi) در مقایسه با برخی ارقام تجاری استان خراسان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۱۰ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: بررسی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیوشیمیایی پسته دانشمندی (Pistacia vera L. Cv. Daneshmandi) در مقایسه با برخی ارقام تجاری استان خراسان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتی اکسیدان
مقاله اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع
مقاله پسته دانشمندی
مقاله عدد اسیدی
مقاله عدد پراکسید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دانشمندی محمدشاهین
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: فرهوش رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پژوهش حاضر، خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیوشیمیایی پسته رقم دانشمندی با سه رقم غالب استان خراسان شامل بادامی سفید، کله قوچی و اکبری مورد بررسی قرار گرفت. صفات مورد نظر شامل وزن تر و خشک میوه، وزن تر و خشک پوست سبز، وزن مغز سبز، وزن پوست استخوانی، درصد پوکی و خندانی، حجم میوه و حجم مغز سبز، درصد روغن، میزان و نوع اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع، پلی فنل کل توکوفرول کل، عدد پراکسید و عدد اسیدی بودند. نتایج نشان داد پسته دانشمندی از نظر شاخص های مهمی مانند وزن مغز سبز، درصد خندانی و نسبت مغز سبز به میوه برتر از سایر ارقام مورد مطالعه است. رقم دانشمندی نسبت به ارقام کله قوچی، اکبری و بادامی سفید دارای بیشترین درصد روغن (۵۱٫۸۲ درصد) و بالاترین نسبت اسیدهای چرب چند غیراشباع به اشباع بود (۲٫۸۲). از نظر میزان مواد آنتی اکسیدانی (توکوفرول و پلی فنل کل) رقم دانشمندی نسبت به سایر ارقام در جایگاه دوم قرار گرفت و در مقابل کمترین میزان پراکسید (که باعث کاهش ارزش غذایی پسته می شود) در رقم دانشمندی بدست آمد. (۲٫۷۰۲ میلی اکی والان گرم بر کیلوگرم روغن). همچنین میزان اسیدیته در رقم دانشمندی ۰٫۴۹ میلی گرم پتاس بر گرم روغن بود که نسبت به رقم کله قوچی (۰٫۶۲۷ میلی گرم پتاس بر گرم روغن) ۲۷ درصد کاهش نشان داد. بر اساس نتایج این تحقیق، استنباط می شود پسته دانشمندی می تواند یک رقم مناسب برای تولید تجاری بوده و جایگاه صادراتی این محصول ملی را بهبود بخشد.