مقاله بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی نوشیدنی شیر – آب انار در طی دوره نگهداری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران از صفحه ۳۴۰ تا ۳۴۷ منتشر شده است.
نام: بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی نوشیدنی شیر – آب انار در طی دوره نگهداری
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شیر
مقاله آب انار
مقاله نوشیدنی
مقاله طرح آماری سطح پاسخ (RSM)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسم تبار الناز
جناب آقای / سرکار خانم: گلی سیدامیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: نصیرپور علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شیر و آب میوه به علت ارزش تغذیه ای فراوان مصرف گسترده ای در میان افراد جامعه دارند. آب انار علی رغم ویژگی های منحصر به فرد تغذیه ای، قدمت مصرف دیرینه ای در کشور ما دارد و محصول شیر- آب انار با خصوصیات تغذیه ای بالا می تواند برای آن دسته از مصرف کنندگان که همواره مشتاق تجربه طعم و فرمولاسیون تازه هستند تولید شود. نوشیدنی شیر – آب انار نوعی نوشیدنی شیر اسیدی است که یکی ازمشکلات مهم در تولید آن pH پایین این محصول است. در این تحقیق به منظور بهینه سازی فرمولاسیون نوشیدنی شیر – آب انار سه متغیر شامل میزان شیر، آب انار و پکتین انتخاب شدند. با استفاده از روش آماری سطح پاسخ (RSM) بهینه سازی فرمولاسیون و تعیین سطوح مطلوب هر متغیر انجام شد. به منظور بررسی اثر نگه داری محصولات، فرمولاسیون بهینه نوشیدنی شیر – آب انار به مدت چهل و دو روز در دمای یخچال انبارداری و خصوصیات فیزیکو شیمیایی آن بررسی شد. نتایج بدست آمده نشان داد که اثر میزان شیر، میزان پکتین و اثر متقابل متغیرها بر میزان رسوب و دو فازی نوشیدنی معنی دار بوده است. از لحاظ ارزش تغذیه ای تیمار حاوی ۵۰% آب انار، ۲۰% شیر، ۳۰% آب، %۰٫۶۳ پکتین مناسب تر بود و تولید این فرمول از نوشیدنی می تواند توصیه شود. یافته ها نشان داد که تولید نوشیدنی شیر – آب انار بدون رسوب و دو فاز شدن با استفاده از پایدار کننده پکتین امکان پذیر می باشد و انبارداری این محصول در یخچال بر روی خواص تغذیه ای آن اثر منفی ندارد.