مقاله بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و آئرودینامیکی مالت جو (لاین EBYT88-17) با استفاده از روش سطح پاسخ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در نوآوری در علوم و فناوری غذایی (علوم و فناوری غذایی) از صفحه ۴۱ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و آئرودینامیکی مالت جو (لاین EBYT88-17) با استفاده از روش سطح پاسخ
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خواص فیزیکو شیمیایی
مقاله مالت
مقاله سطح پاسخ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بخش آبادی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی حبیب اله
جناب آقای / سرکار خانم: قدس ولی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ضیایی فر امان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: آیدانی عماد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی مرتضی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مالت سازی یک روش پیچیده بیوتکنولوژی است که شامل مراحل خیساندن، جوانه زنی و خشک کردن مالت جوانه زده در شرایط کنترل شده دما و رطوبت می باشد. در این مطالعه، سرعت حد و برخی از خصوصیات فیزیکوشیمیایی مالت حاصل از لاین EBYT88-17 جو، از جمله راندمان مالت سازی، مقدار ازت، وزن هزار دانه و دانسیته ذره ای اندازه گیری شد. برای بررسی این پارامترها و تهیه مالت از ۳ زمان خیساندن (۲۴، ۳۶ و ۴۸ ساعت) و ۳ زمان جوانه زنی (۳، ۵ و ۷ روز) استفاده شد. تجزیه و تحلیل آماری و بهینه سازی فرایند به روش سطح پاسخ انجام شد. نتایج، نشان داد که با افزایش مدت زمان خیساندن و جوانه زنی، میزان وزن هزار دانه و دانسیته ذره ای کاهش یافت و با توجه به نتایج بهینه سازی فرایند می توان بیان نمود که اعمال شرایط ۳۰٫۴۹ ساعت خیساندن و ۳٫۷۱ روز جوانه زنی منجر به استحصال مالتی با حداکثر راندمان و مقدار ازت گردید.