مقاله بررسی خصوصیات خمیر کاغذ و کاغذ کرافت کاج رادیاتا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران از صفحه ۶۷۸ تا ۶۹۰ منتشر شده است.
نام: بررسی خصوصیات خمیر کاغذ و کاغذ کرافت کاج رادیاتا
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کاج رادیاتا
مقاله کرافت
مقاله بازده خمیر کاغذ
مقاله عدد کاپا
مقاله شاخص مقاومت در برابر ترکیدن
مقاله شاخص مقاومت در برابر پاره شدن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فخریان عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این بررسی خصوصیات خمیر کاغذ و کاغذسازی از چوب کاج رادیاتا تهیه شده از ایستگاه تحقیقات چمستان نور، استان مازندران مورد بررسی قرار گرفت. جرم ویژه نسبی خشک و بحرانی این چوب به ترتیب ۰٫۳۴۲ و ۰٫۳۰۸ گرم بر سانتی مترمکعب، طول، قطر، قطر حفره سلولی و ضخامت دیواره سلولی تراکئیدهای آن به ترتیب ۲٫۴۶ میلی متر، ۴۰٫۳۵، ۳۳٫۱۷ و ۳٫۵۹ میکرون و میانگین مقدار هولوسلولز، آلفا سلولز، لیگنین، خاکستر و مواد استخراجی آن به ترتیب %۷۲٫۰۷، %۴۳٫۴۱، %۲۹٫۹۵، %۰٫۵ و %۱٫۷۵ اندازه گیری شد. برای پخت این چوب فرایند خمیرسازی کرافت (سولفات) مورد استفاده قرار گرفت. برای مقایسه ابعاد الیاف، خواص فیزیکی و ترکیب شیمیایی از میانگین و انحراف از معیار، بازده خمیر کاغذها از آزمون فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی، ویژگی های مقاومتی کاغذهای دست ساز از جدول تجزیه واریانس یک طرفه و برای گروه بندی میانگین ها از آزمون دانکن استفاده گردید. بازده خمیر کاغذها بین حداقل %۴۰٫۳۳ و حداکثر %۵۰٫۳۴ و عدد کاپای آن ها بین ۳۳٫۸۹ تا ۶۰٫۲۲ اندازه گیری شد. مقاومت کاغذهای دست ساز خمیر کاغذ چوب رادیاتا شامل شاخص مقاومت در برابر ترکیدن، شاخص مقاومت در برابر پاره شدن و طول پاره شدن، به دلیل بلندبودن الیاف این خمیر کاغذها زیاد و قابل توجه بوده و امکان جایگزینی آن ها به جای خمیر کاغذ الیاف بلند وارداتی (به منظور افزایش مقاومت های خمیر کاغذ الیاف کوتاه پهن برگان) را فراهم نمود.