مقاله بررسی خصوصیات بیولوژیکی و فیلوژنتیکی ویروس موزائیک کلم گل (Cauliflower mosaic virus) از گیاه کلزا در ایران (مقاله کوتاه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در بیماریهای گیاهی از صفحه ۹۳ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: بررسی خصوصیات بیولوژیکی و فیلوژنتیکی ویروس موزائیک کلم گل (Cauliflower mosaic virus) از گیاه کلزا در ایران (مقاله کوتاه)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلزا
مقاله ویروس موزائیک کلم گل
مقاله چار چوب خوانش ۵
مقاله تبارزایی
مقاله ویروس های کلزا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قادری سهی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: شهرآیین نوح
جناب آقای / سرکار خانم: رخشنده رو فرشاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ویروس موزائیک کلم گل (CaMV) یکی از ویروس های مهم آلوده کننده و خسارت زا در گیاهان تیره Brassicaceae از جمله کلزا (Brassica napus L.) است. جهت ردیابی CaMV در گیاه کلزا، در مجموع ۶۸۴ عدد از نمونه های برگی دارای علائم ویروسی از مزارع کلزای استان های تهران، قزوین، چهارمحال و بختیاری، مازندران، اردبیل، آذربایجان غربی و فارس جمع آوری شد. نمونه ها با روش سرولوژیک DAS-ELISA با آنتی سرم چند همسان های اختصاصی برای وجود CaMV مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس جدایه های CaMV که توسط آزمون الایزا وجودشان تایید شده بود به نمایندگی از ۷ استان، برای مطالعه بیشتر انتخاب شدند. برای بررسی تنوع بیولوژیکی، از علائم مشخصه و متمایز کننده این ویروس روی دو میزبان شلغم، کلم قمری و تاتوره استفاده شد. همه جدایه ها در شلغم لکه های موضعی ایجاد کردند لکن اندازه و زمان ظهور در برخی جدایه ها متفاوت بود. در کلم قمری و تاتوره هیچ علائمی دیده نشد. تکثیر ژن مربوط به پروتئین رپلیکاز در چارچوب خوانش شماره ۵ از ژنوم ویروس، در آزمون PCR با استفاده از جفت آغازگرهای اختصاصی با تشکیل باند ۸۴۰ جفت بازی نتایج مثبت آزمون الایزا را تایید کرد. مطالعات فیلوژنتیکی و ترسیم درخت تبارزایی نشان داد ۸ جدایه مذکور به همراه دو جدایه از کشور چین (Xinjiang ,AF140604) و مجارستان(Cabb-D/H ,M10376) ، در یک شاخه و بقیه جدایه های موجود در بانک جهانی ژن در شاخه جداگانه قرار می گیرند.