مقاله بررسی خصوصیات اپیدمیولوژیک بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در استان قم، سال ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی قم از صفحه ۴۲ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسی خصوصیات اپیدمیولوژیک بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در استان قم، سال ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تب خونریزی دهنده کریمه کنگو
مقاله تب خونریزی دهنده کریمه کنگو- اپیدمیولوژی
مقاله کنه ها
مقاله قم
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرزین ‌نیا بابک
جناب آقای / سرکار خانم: ثقفی پور عابدین
جناب آقای / سرکار خانم: تلمادره ای زکیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو CCHF، یک بیماری ویروسی خونریزی دهنده تب دار حاد مشترک بین انسان و دام است. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری CCHF در استان قم انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی، بیماران با علائم بالینی و یا داشتن سابقه اپیدمیولوژیک مرتبط با CCHF مراجعه کننده به بیمارستان ها، مراکز بهداشتی درمانی و مطب های خصوصی در طی سال ۱۳۹۰ بررسی شدند. سپس نمونه ها برطبق دستورالعمل کمیته فنی کشوری CCHF، در سه گروه مورد مشکوک، محتمل و قطعی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از جدول فراوانی و آزمون مجذور کای یا تست دقیق فیشر تجزیه و تحلیل شدند. سطح معنی داری p<0.05 در نظر گرفته شد.
یافته ها: در این مطالعه از بین ۳۸ نفر، ۱۲ نفر پس از تشخیص در گروه موارد مشکوک به CCHF، تحت پیگیری و درمان قرار گرفتند. از این تعداد ۵ مورد (۴۱٫۶۷%) قطعی، ۲ مورد (۱۶٫۶۶%) محتمل و ۵ مورد (۴۱٫۶۷%) نیز در حد مشکوک باقی ماندند (فقط برخی از علائم را داشتند). بیشتر بیماران، مرد (۹۱٫۷۶%) با دامنه سنی ۳۵-۱۵ سال (۸۳٫۳۴%) و ساکن مناطق شهری (۷۵%) بودند. ۵۸٫۳۴% از کل بیماران را دامداران، دانش آموزان و قصابان تشکیل می دادند. ۸۳٫۳۴% بیماران سابقه تماس با دام را ذکر کردند، و میزان مرگ و میر ناشی از موارد قطعی بیماری ۲۰% بود.
نتیجه گیری: طبق نتایج این مطالعه، آموزش به افراد در معرض خطر، انجام اقدامات ایمنی مانند نگهداری گوشت تازه به مدت ۲۴ ساعت در یخچال و استفاده از دستکش حین تمیز کردن گوشت تازه به خانوارها از موارد ضروری است.