مقاله بررسی خصوصیات اسانس پوست واریته های مختلف لیموترش خارگی (Citrus limon) استخراج شده به روش تقطیر با آب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در علوم غذایی و تغذیه از صفحه ۷۵ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: بررسی خصوصیات اسانس پوست واریته های مختلف لیموترش خارگی (Citrus limon) استخراج شده به روش تقطیر با آب
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسانس
مقاله استخراج
مقاله تقطیر با آب
مقاله کلونجر
مقاله لیموترش خارگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مویدی مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: گلمکانی محمدتقی
جناب آقای / سرکار خانم: موحد سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اسانس لیموترش یک ترکیب پیچیده آلی است که به عنوان طعم دهنده در بسیاری از مواد غذایی نظیر نوشیدنی ها کاربرد فراوانی دارد.
مواد و روش ها: در این مطالعه از روش تقطیر با آب به وسیله الکترومنتل به منظور استخراج اسانس از پوست دو واریته لیموترش خارگی (Citrus limon)، واریته های لیسبون و یورکا استفاده گردید و سینتیک استخراج، بازدهی، ترکیبات تشکیل دهنده و ثابت های فیزیکی اسانس، میزان انرژی مصرفی و مباحث زیست محیطی (دی اکسید کربن آزاد شده در محیط) مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.
یافته ها: میزان اسانس استخراج شده از واریته های لیسبون و یورکا به ترتیب، %۱٫۲۲±۰٫۱۴ و %۱٫۱۸±۰٫۱۴ وزنی- وزنی بود. میان ثابت های فیزیکی (ضریب شکست، وزن مخصوص و رنگ) اسانس های استخراج شده از پوست هر دو واریته لیموترش خارگی تفاوت معنی داری وجود نداشت. همچنین، بین میزان انرژی مصرفی برای هر دو واریته لیسبون و یورکا (۰٫۶۷ کیلو وات ساعت) تفاوت معنی داری مشاهده نگردید. ترکیبات اسانس های استخراج شده با دستگاه کروماتوگرافی گازی/ طیف سنج جرمی مورد شناسایی قرار گرفتند. لیمونن، اصلی ترین ترکیب موجود در اسانس واریته لیسبون (%۶۶٫۲۴±۴٫۶۹) و واریته یورکا (%۵۹٫۴۰±۴٫۲۰) بود.
نتیجه گیری: به شکل کلی، از لحاظ کمی و کیفی نیز تفاوت معنی داری میان ترکیبات اصلی اسانس های استخراج شده از واریته های لیسبون و یورکا وجود نداشت.