مقاله بررسی خشکسالی با استفاده از شاخص های خشکی دما- گیاه (TVDI) و دما- گیاه اصلاح شده (MTVDI) و تصاویر سنجنده مودیس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۲ در آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۷۵۳ تا ۷۶۲ منتشر شده است.
نام: بررسی خشکسالی با استفاده از شاخص های خشکی دما- گیاه (TVDI) و دما- گیاه اصلاح شده (MTVDI) و تصاویر سنجنده مودیس
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خشکسالی
مقاله خراسان شمالی
مقاله مودیس
مقاله MTVDI
مقاله TVDI

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوری سمیرا
جناب آقای / سرکار خانم: ثنایی نژاد سیدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از آنجا که اکثر روش هایی که تاکنون برای ارزیابی وضعیت خشکسالی ارائه شده اند شاخص های خشکسالی را بر اساس داده های ایستگاهی در یک نقطه برآورد می کنند پژوهشگران به دنبال روشی بودند تا به منظور مدیریت بهتر خسارت های ناشی از این پدیده خزنده و تدریجی، به برآوردهای منطقه ای از آن دست یابند.اخیرا سنجش از دور و تکنیک های تولید شده مبتنی بر تصاویر ماهواره ای توانسته اند برآوردهای مناسبی از وضعیت خشکسالی در مقیاس منطقه ای ارائه نمایند. در این مقاله سعی بر این است تا با استفاده از دو شاخص خشکی دما- گیاه (TVDI) و دما-گیاه اصلاح شده (MTVDI) و همچنین با بکارگیری محصولات دمایی و پوشش گیاهی سنجنده مودیس به بررسی خشکسالی در استان خراسان شمالی طی دو سال خشک (سال آبی ۸۷-۸۶) و نرمال (سال آبی ۸۳-۸۲) پرداخته و کارایی دو روش مذکور مورد سنجش قرار گیرد. نتایج نشان داد که شاخص MTVDI نسبت به شاخص TVDI، دوره های خشکی را بهتر پایش می کند. نتایج همبستگی خطی بین شاخص های خشکسالی و مقادیر بارش تجمعی ۱۶ روز طی دوره تصویر، ۱۶ روز پیش از تصویر و ۱ ماه، ۲ ماه، ۳ ماه، ۵ ماه و ۷ ماه قبل از تصویر نیز نشان داد که همبستگی شاخص ها به ویژه شاخص MTVDI با بارش تجمعی ۱ ماه قبل از تصویر نسبت به بارش در سایر بازه های زمانی بیشتر است که این مساله به دلیل پاسخ تاخیری پوشش گیاهی به بارندگی است.