مقاله بررسی خستگی چشمی و ارتباط علائم آن با تغییرات ارزش فلیکر در کاربران پایانه های تصویری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از صفحه ۱۱ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسی خستگی چشمی و ارتباط علائم آن با تغییرات ارزش فلیکر در کاربران پایانه های تصویری
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خستگی چشمی
مقاله ارزش فلیکر
مقاله کاربران پایانه های تصویری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجبی وردنجانی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: حبیبی احسان اله
جناب آقای / سرکار خانم: زین الدینی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: در اکثر مشاغل حساس مانند صنایع هسته ای، نظامی، شیمیایی و غیره جهت کنترل و پایش دقیق فرآیندهای حساس، از سیستم های مدار بسته و پایانه های تصویری استفاده می شود. خستگی چشمی از جمله عواملی است که می تواند باعث کاهش دقت و هوشیاری کاربر شده و دریافت اطلاعات بصری را از نمایشگرها با خطا مواجه کند. این مطالعه با هدف ارزیابی خستگی چشمی و تعیین همبستگی علائم آن با تغییرات ارزش فلیکر چشم در کاربران پایانه های تصویری (VDT) در سال ۱۳۹۰ انجام شده است.
روش بررسی: این مطالعه توصیفی تحلیلی بر روی ۲۴۸ نفر از کاربران پایانه های تصویری (VDT) در مشاغل مختلف و در سال ۱۳۹۰ که به روش تصادفی ساده انتخاب شده بودند، انجام شد. ابزار مورد استفاده در این مطالعه، پرسشنامه خستگی چشمی کاربران VDT و دستگاه سنجش تغییرات خستگی چشمی (VFM-90.1) بود. ارزیابی خستگی چشمی کاربران در دو مرحله (قبل از شروع کار و به فاصله زمانی ۶۰ دقیقه بعد از شروع کار) انجام شد. داده ها به وسیله آمار توصیفی و تحلیلی (آزمون تی زوجی، رگرسیون خطی ساده و چند گانه) تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: اختلاف میانگین های نمرات علائم خستگی چشمی و تغییرات میانگین نمرات ارزش فلیکر در طی دو مرحله از نظر آماری معنی دار بود (P<0.001). معادلات رگرسیون ساده و چند گانه به ترتیب به ازای تغییرات امتیاز نهایی پرسشنامه(R2=0.851)  و چهار حیطه اصلی پرسشنامه(R2=0.853)  حاکی از ارتباط معکوس و معنی دار تغییرات ارزش فلیکر با تغییرات امتیاز پرسشنامه و علائم خستگی چشمی است.
نتیجه گیری: شناسایی اولین علائم بروز خستگی چشمی می تواند هشداری مناسب برای کاربران نمایشگرهای مشاغل حساس باشند، تا عکس العمل رفتاری و مدیریتی مناسبی را در جهت کنترل یا رفع خستگی چشمی انجام دهند و خطاهای احتمالی را به نحو موثری پیشگیری نمایند.