مقاله بررسی خاصیت فتوکاتالیستی نانو دی اکسید تیتانیوم در جلوگیری از تغییر رنگ چوب صنوبر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده از صفحه ۴۵ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: بررسی خاصیت فتوکاتالیستی نانو دی اکسید تیتانیوم در جلوگیری از تغییر رنگ چوب صنوبر
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانو دی اکسید تیتانیوم
مقاله فتوکاتالیستی
مقاله اشعه فرابنفش
مقاله فاز آناتاز
مقاله صنوبر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدنیا افروزی یونس
جناب آقای / سرکار خانم: امیدوار اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: ماستری فراهانی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مدهوشی محراب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این مطالعه بررسی خواص تجزیه نوری نانو دی اکسید تیتانیوم به وسیله تابش اشعه فرابنفش فرابنفش (UV) می باشد. در این مطالعه از نمونه های چوب صنوبر که به تابش اشعه فرابنفش حساس بوده و در اثر تابش این اشعه خورشیدی به اسانی تغییر رنگ خواهد داد، برای سنجش میزان تجزیه نوری استفاده شده است. این نمونه های چوبی با نانو دی اکسید تیتانیوم با سه غلظت ۰٫۵، ۰٫۷۵ و ۱ درصد اشباع شدند. سپس داخل دستگاه هوازدگی مصنوعی در بازه های زمانی ۱۰۰، ۲۰۰ و ۴۰۰ ساعت تحت تاثیر شرایط تابشی اشعه فرابنفش قرار گرفته و تغییرات رنگی آنها با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که تغییر رنگ در نمونه های اشباع شده با نانو دی اکسید تیتانیوم کمتر از نمونه های تیمار نشده بود، به گونه ای که اثر حفاطتی نانو دی اکسید تیتانیوم در برابر خسارت های اشعه فرابنفش بعد از این دوره زمانی به طور واضحی نسبت به نمونه های تیمار نشده قابل مشاهده بود. قهوه ای شدن در نمونه هایی اشباع از نانو دی اکسید تیتانیوم به طور مشخص کم شد در حالی که این تغییر رنگ در همه نمونه های شاهد رخ داده بود. از این مشاهدات نتیجه گرفته شد که نانو دی اکسید تیتانیوم با خواص مقاومتی خود می تواند در فرمول بندی های مربوط به حفاظت چوب در برابر خسارت فرابنفش مورد استفاده قرار گیرد.