مقاله بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره قهوه خام و بو داده شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۳ در علوم غذایی و تغذیه از صفحه ۱۳ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره قهوه خام و بو داده شده
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازده استخراج
مقاله ترکیبات فنولیک
مقاله خاصیت آنتی اکسیدانی
مقاله قهوه آرابیکا
مقاله قهوه روبوستا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خرسندمنش سحر
جناب آقای / سرکار خانم: قوامی مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: بازیار بهزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: یکی از واکنش های مهم فساد روغن ها و چربی ها اکسیداسیون می باشد که آنتی اکسیدان ها قادرند آنرا به تاخیر بیاندازند. قهوه دارای آنتی اکسیدان های موثری همچون اسید کلروژنیک، استر اسید کافئیک و اسید کوئینیک به شکل پلی فنول می باشد. هدف از این پژوهش بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره قهوه می باشد.
مواد و روش ها: در این پژوهش عصاره قهوه طی 3 ساعت با دو حلال هگزان و ایزوپروپانول با روش سوکسله استخراج گردید، راندمان استخراج تعیین شد و میزان کل ترکیبات فنولیک عصاره ها با روش فولین سیوکالتیو اندازه گیری شد. جهت بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی تاثیر غلظت های مختلف (۰، ۰٫۰۳، ۰٫۰۶، ۰٫۰۹، ۰٫۱۲ و ۰٫۱۵ درصد) عصاره های هگزانی و ایزوپروپانولی قهوه خام و بو داده شده دو گونه آرابیکا و روبوستا در به تاخیر انداختن اکسیداسیون در تالو از طریق آزمون های اندیس پراکسید (با قرار دادن تیمارها در آون 100 درجه سانتی گراد به مدت پنج روز در فواصل زمانی 24 ساعته) و رنسیمت در حرارت 110 درجه سانتی گراد بررسی گردید.
یافته ها: آزمایشات انجام شده نشان داد که غلظت های مختلف عصاره قهوه، خاصیت آنتی اکسیدانی داشتند و توانستند روند اکسیداسیون را کاهش دهند. از طرفی بیشترین میزان ترکیبات فنولیک بر حسب گالیک اسید مربوط به عصاره ایزوپروپانولی قهوه بو داده شده روبوستا به میزان ۱۷٫۲ میلی گرم بر گرم وزن خشک بود. همین طور عصاره های ایزوپروپانولی راندمان استخراج بالاتری داشتند که احتمالا به علت قطبی تر بودن این حلال نسبت به هگزان بوده است.
نتیجه گیری: در میان غلظت های استفاده شده بهترین غلظت عصاره قهوه، ۰٫۱۵ درصد بود و نتایج نشان داد که عصاره ایزوپروپانولی قهوه بو داده روبوستا با بیشترین میزان ترکیبات فنولیک بهترین اثر آنتی اکسیدانی را داشته بنابراین می توان از آن به عنوان یک منبع گیاهی که دارای ترکیبات آنتی اکسیدانی است در صنایع غذا و دارو استفاده کرد.