مقاله بررسی حق الزحمه حسابرسی در حسابرسی نخستین و سنوات آینده دوره تصدی حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در دانش حسابداری از صفحه ۱۰۵ تا ۱۲۷ منتشر شده است.
نام: بررسی حق الزحمه حسابرسی در حسابرسی نخستین و سنوات آینده دوره تصدی حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حسابرسی نخستین
مقاله حق الزحمه حسابرسی
مقاله نرخ شکنی
مقاله دوره تصدی حسابرسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزخانی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: آقابیگی زینب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
موضوع قیمت گذاری حسابرسی نخستین و چگونگی ارتباط میان سنوات آینده دوره تصدی حسابرسی با حق الزحمه و تاثیر آن ها بر استقلال حسابرس بر کیفیت حسابرسی، همواره مورد توجه سازمان های ناظر بر حرفه حسابرسی و بازارهای سرمایه و مجامع حرفه ای بوده است. نگرانی عمده از این بابت امکان قیمت گذاری پایین حسابرسی نخستین (پدیده نرخ شکنی) و تاثیر منفی این پدیده بر استقلال و کیفیت حسابرسی است. این پژوهش به بررسی چگونگی ارتباط میان حق الزحمه حسابرسی و حسابرسی نخستین و سنوات بعدی دوره تصدی حسابرسی می پردازد. با استفاده از نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی ۱۳۸۸-۱۳۷۹ متشکل از ۹۳۱ سال- شرکت و با استفاده از الگوی رگرسیون چند متغیره، نتایج نشان می دهد که حق الزحمه حسابرسی نخستین بالاتر از حق الزحمه حسابرسی سال های آینده دوره تصدی حسابرسی است. نتایج همچنین، نشان می دهد که بین سنوات آینده دوره تصدی و حق الزحمه حسابرسی رابطه معناداری وجود ندارد. این نتایج وجود پدیده نرخ شکنی در حسابرسی نخستین را نشان نمی دهد.