مقاله بررسی حقوق بیمار در تاریخ بیمارستان های ایران و اسلام از آغاز تا قرن ۸ هجری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در طب سنتی اسلام و ایران از صفحه ۳۳۳ تا ۳۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسی حقوق بیمار در تاریخ بیمارستان های ایران و اسلام از آغاز تا قرن ۸ هجری
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاریخ پزشکی
مقاله بیمارستان
مقاله حقوق بیمار
مقاله ایران
مقاله اسلام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی سیده آیدا
جناب آقای / سرکار خانم: زرگران آرمان
جناب آقای / سرکار خانم: محقق زاده عبدالعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ساخت و ابداع بیمارستان در تاریخ پزشکی دنیا حداقل به حدود هزارو هفتصد سال پیش باز می گردد. پس از آن در دوره اسلامی نیز این ساختار مهم در پزشکی، در ایران و سایر سرزمین های اسلامی به اعتلا و اوج می رسد. در این راستا از موضوعهای بسیار مهم جایگاه حقوق بیمار و نحوه نگرش به بیمار در سیر تاریخ بیمارستان ها می باشد که می تواند به روشن شدن نقش اسلام و ایران در تکوین تاریخ پزشکی دنیا کمک نماید. از این رو در این مجموعه با بررسی منابع کهن و پژوهش های متاخر، روند تاریخی رعایت حقوق بیمار از منظرهای نقش آموزشی و درمانی بیمارستان، بخش های بیمارستان، مکان و نوع ساخت بیمارستان، نوع نگاه به درمان و طبقات جامعه در تمدن اسلام و ایران بررسی و با موارد مشابه در اروپا مقایسه گردید. با توجه به داده های بدست آمده توجه به حقوق بیمار در بیمارستان های ایران و جهان اسلام بر خلاف غرب بسیار با اهمیت بوده که بیا نگر جایگاه رفیع ایران و اسلام در تکوین تاریخ پزشکی جهان دارد. از سوی دیگر نگاه و راهکارهای مورد استفاده آنها امروز نیز می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات باشد.