مقاله بررسی حضور پروتئین گیاهی سویا در تعدادی از محصولات گوشتی تجاری با آزمون PCR که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۳ در علوم غذایی و تغذیه از صفحه ۳۳ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسی حضور پروتئین گیاهی سویا در تعدادی از محصولات گوشتی تجاری با آزمون PCR
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سویا
مقاله محصولات گوشتی
مقاله PCR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بازیاری سارا
جناب آقای / سرکار خانم: زمانی زاده حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: میزانی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: شریفان انوشه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه از سویا به سبب خصوصیات کاربردی و تغذیه ای موجود در پروتئین های آن در محصولات گوشتی استفاده می گردد. با این وجود سویا و مشتقات آن بر اساس استاندارد ملی ایران به عنوان مواد حساسیت زای شدید برای برخی افراد شناخته شده اند که باید از قوانین برچسب گذاری تبعیت کنند. بنابراین هدف این پژوهش توسعه یک آزمون PCR برای شناسایی سویا به عنوان یک ماده آلرژن پنهان در محصولات گوشتی می باشد.
مواد و روش ها: در این تحقیق، ابتدا نمونه های سویا و محصولات گوشتی تجاری تهیه و DNA هر یک با استفاده از کیت MBST، استخراج و خالص سازی گردید. پرایمر اختصاصی سویا طراحی و سفارش داده شد. سپس شرایط آزمون PCR برای تکثیر قطعه ۱۱۸ جفت بازی متعلق به سویا، بهینه سازی و محصولات PCR، بوسیله ژل آگارز ۱٫۵% الکتروفورز گردید. در نهایت کارایی این تکنیک برای شناسایی سویا در محصولات گوشتی تجاری مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج آزمون PCR بکار رفته با اظهارات برچسب محصولات گوشتی مقایسه شد.
یافته ها: تحت شرایط بهینه سازی شده، قطعه DNA با طول ۱۱۸جفت بازی برای سویا تکثیر یافت. سپس تکنیک توسعه یافته به طور موفقیت آمیزی برای شناسایی سویا در محصولات گوشتی تجاری مورد استفاده قرار گرفت، نتایج نشان داد که ۱۰۰% محصولات سوسیس و ناگت مرغ ، ۳۳% محصولات کالباس، ۶۰% محصولات همبرگر، ۷۵% محصولات کباب لقمه باند ۱۱۸ جفت بازی متعلق به سویا را ظاهر ساختند.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد آزمون PCR توسعه یافته در مطالعه حاضر، روشی سریع، حساس، ساده، قابل اعتماد و مقرون به صرفه برای شناسایی پروتئین گیاهی سویا به عنوان یک ماده حساسیت زا در محصولات گوشتی تجاری خام و حرارت دیده می باشد.