مقاله بررسی حساسیت گیاهان مختلف نسبت به جدایه های Rhizoctonia solani در استان کرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در تحقیقات بیماری های گیاهی از صفحه ۷۱ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: بررسی حساسیت گیاهان مختلف نسبت به جدایه های Rhizoctonia solani در استان کرمان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تناوب زراعی
مقاله بیماریزایی
مقاله Rhizoctonia solani
مقاله شاخص آلودگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملایی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: علایی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی سیدباقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش حساسیت گیاهان زراعی مختلف نسبت به جدایه های ریزوکتونیا به منظور به کارگیری در یک تناوب موفق در استان کرمان مورد بررسی قرار گرفت. شدت آلودگی به بیمارگر با استفاده از مقیاس نمره دهی ۰ تا ۵ در شرایط درون شیشه ای و ۱ تا ۹ در شرایط گلخانه مبنای مقایسه حساسیت میزبان ها قرار گرفت. نتایج شدت آلودگی میزبان ها نشان داد که ذرت و گندم به ترتیب با ۶۶٫۱ و ۵۸٫۰ در شرایط آزمایشگاه و ۴۶٫۱ و۶۳٫۲ در شرایط گلخانه دارای کمترین میزان حساسیت بودند. چغندرقند و گلرنگ با متوسط شدت آلودگی ۵۲٫۳ و ۴۰٫۳ در آزمایشگاه و گوجه فرنگی و خربزه با متوسط شدت آلودگی ۲۲٫۷ و ۳۷٫۶ در شرایط گلخانه بیشترین حساسیت را به گروه های آناستوموزی دو، سه و چهار نشان دادند. نتایج این مطالعه نشان داد که گروه آناستوموزی چهار دارای بالاترین شاخص آلودگی و گروه آناستوموزی سه دارای کمترین میزان در هر دو شرایط درون شیشه ای و گلخانه بود. شاخص آلودگی در بین جدایه های با گروه آناستوموزی یکسان و همچنین بین جدایه های باگروه آناستوموزی مختلف متفاوت بود.