مقاله بررسی حذف فلوراید از آب آشامیدنی به روش الکتروکواگولاسیون: رآکتور ناپیوسته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها از صفحه ۲۹۱ تا ۲۹۸ منتشر شده است.
نام: بررسی حذف فلوراید از آب آشامیدنی به روش الکتروکواگولاسیون: رآکتور ناپیوسته
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب آشامیدنی
مقاله الکتروکواگولاسیون
مقاله راکتور ناپیوسته
مقاله فلوئور زدایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علیان نژاد شهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: کاشی گیتی
جناب آقای / سرکار خانم: خضری سیدمصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: ماشین چیان مرادی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: کاربرد روش الکتروکواگولاسیون برای حذف آلاینده های شیمیایی در سال های اخیر روبه گسترش است. هدف در این تحقیق امکان و تعیین درصد حذف فلوراید، عامل فلوئوروزیس دندانی و استخوانی، از آب آشامیدنی وسیله رآکتور ناپیوسته الکتروکواگولاسیون مرکب از الکترودهای آلومینیومی است.
روش بررسی: نمونه آب آشامیدنی دارای فلوراید در رآکتور ناپیوسته پلاستیکی با آرایش الکترودها به صورت تک قطبی تهیه گردید. کارایی حذف در حالت مختلف متغیرهای pH(4، ۷ و ۱۰)، زمان واکنش (۵، ۱۰، ۱۵، ۳۰ و ۴۵ دقیقه)، فاصله الکترود (۲ سانتی متر)، غلظت فلوراید (۲ mg/L، ۴، ۶ و ۱۲) و چگالی جریان (۱٫۵ mA/cm2، ۳ و۴٫۵ ) بررسی شد.
یافته ها: مقدار حذف ۲ mg/L فلوراید در فاصله ۲ سانتی متر، چگالی جریان ۴٫۵ mA/cm2 و زمان واکنش ۳۰ دقیقه در pH های ۴، ۷ و ۱۰ به ترتیب %۹۶٫۵، %۱۰۰ و %۹۰٫۵ در رآکتور الکتروکواگولاسیون بدست آمد. مقدار حذف ۱۲ mg/L فلوراید در فاصله ۲ سانتی متر، چگالی جریان ۴٫۵ mA/cm2 و زمان واکنش ۳۰ دقیقه در pH های ۴، ۷ و ۱۰ به ترتیب %۶۰٫۷، %۶۴ و %۵۶ در رآکتور الکتروکواگولاسیون بدست آمد.
نتیجه گیری: یافته ها نشان دادند که میزان حذف فلوراید با افزایش چگالی جریان و مدت زمان واکنش افزایش می یابد. با افزایش غلظت فلوراید، زمان مورد نیاز برای دستیابی به کارایی حذف مناسب نیز افزایش می یابد. نتایج نشان دادند که الکتروکواگولاسیون فرایندی موثر برای فلوئور زدایی از آب آشامیدنی محسوب می شود.