مقاله بررسی حذف فتوکاتالیستی نیترات از محلول های آبی با استفاده از فرآیند ZnO/UV که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در سلامت و بهداشت اردبیل از صفحه ۵۴ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: بررسی حذف فتوکاتالیستی نیترات از محلول های آبی با استفاده از فرآیند ZnO/UV
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله احیای فتوکاتالیستی
مقاله محلول های آبی
مقاله فرآیند ZnO/Uv
مقاله نیترات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پرستار سعید
جناب آقای / سرکار خانم: پورعشق یوسف
جناب آقای / سرکار خانم: ناصری سیمین
جناب آقای / سرکار خانم: وثوقی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: گلستانی فرد حافظ
جناب آقای / سرکار خانم: همتی برجی سعیده
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی انور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی به نیترات یکی از مشکلات محیطی در بسیاری از مناطق جهان از جمله ایران می باشد و باعث بیماری متهموگلوبینمیا و احتمالا بیماری هایی از قبیل سرطان سیستم لنفاوی و سرطان خون می شود. بنابراین باید به کنترل و حذف آن از منابع آب اقدام نمود. با توجه به اینکه امروزه استفاده از نانو مواد در تصفیه آلاینده های محیط بسیار مورد توجه است، هدف از این مطالعه، استفاده از نانو ذرات ZnO تحت تابش UV برای احیای نیترات است.
روش کار: غلظت های مورد بررسی نیترات در این تحقیق شامل سه غلظت ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ میلی گرم در لیتر بود. به منظور تعیین مقدار بهینه غلظت نانو ذره ZnO در احیای نیترات از غلظت های ۰٫۱، ۰٫۴ و ۰٫۸ گرم در لیتر استفاده شد. برای تعیین pH بهینه نیز از سه pH 5، ۷ و ۹ استفاده شد. در این تحقیق همچنین از کاربرد UV به صورت جداگانه در حذف نیترات استفاده شد.
یافته ها: در این مطالعه اثر زمان تماس، اثر غلظت نیترات، غلظت نانو ذره و اثر pH مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که میزان حذف نیترات با افزایش غلظت اولیه کاهش می یابد. همچنین با توجه به نتایج ملاحظه شد کارایی حذف نیترات از ۷۵٫۷ درصد در غلظت ۰٫۱ g/1 فتوکاتالیست به ۹۱٫۲ درصد در غلظت ۰٫۸ g/1 افزایش یافته است. بالاترین کارایی در pH طبیعی مشاهده شد. در شرایط استفاده از UV به صورت جداگانه، حداکثر کارایی در pH=2 به ۲۷ درصد رسید.
نتیجه گیری: از بین مراحل انجام شده، استفاده از پرتو فرابنفش به تنهایی برای حذف نیترات کارایی ندارد اما به نظر می رسد که استفاده از فرایند UV/ZnO کارایی خوبی در حذف نیترات دارد.