مقاله بررسی حذف زیستی آلاینده های هیدروکربی نفتی توسط باکتری جداشده از خاک های آلوده به نفت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در زیست فناوری میکروبی از صفحه ۱۳ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسی حذف زیستی آلاینده های هیدروکربی نفتی توسط باکتری جداشده از خاک های آلوده به نفت
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجزیه زیستی
مقاله معدنی شدن
مقاله آلاینده های هیدروکربنی
مقاله نفت خام
مقاله پلانوکوکوس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی پور غلامحسین
جناب آقای / سرکار خانم: مرزبان عبدالرزاق
جناب آقای / سرکار خانم: کارخانه مریم
جناب آقای / سرکار خانم: فخاری جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: آلاینده های هیدروکربنی نفتی و فرآورده های آن ها در طبیعت با روند بسیار کندی تجزیه می شود. با فراهم نمودن شرایط بهینه رشد میکروارگانیسم های دخیل در تجزیه آلاینده های نفتی می توان فرآیند پاکسازی محیط های آلوده را بطور موثری افزایش داد. هدف از این تحقیق جداسازی باکتری تجزیه کننده نفت خام به منظور استفاده در تجزیه زیستی این مواد در مناطق آلوده بود.
روش بررسی: در راستای رسیدن به این هدف نمونه برداری از خاک های آلوده به نفت انجام شد و پس از جداسازی باکتری، شناسایی آن به روش های بیوشیمیایی و فیلوژنتیک Abt1 نامگذاری شد. سپس آزمایشات مربوط به توانایی نفت خواری سویه خالص شده در شرایط مختلف بررسی شد.
یافته ها: نتایج تست های بیوشیمیایی و آنالیز فیلوژنی نشان داد که این باکتری ۱۰۰ درصد به جنس پلانوکوکوس (Accession GU213131) شباهت دارد. این سویه قادر بود pH بین ۵ تا ۸ و نمک صفر تا ۷ درصد را تحمل کند. شرایط بهینه برای تجزیه زیستی نفت خام توسط Abt1 شامل pH برابر ۷٫۵ در دمای ۳۰±۲ °C در پایین ترین مقدار نمک بود. همچنین کمترین مقدار نیتروژن و فسفات مورد نیاز جهت تجزیه ۱ گرم نفت خام برابر با ۰٫۲۹۲ گرم آمونیوم کلراید و ۰٫۰۳۶ گرم دی سدیم هیدروژن فسفات بود.
نتیجه گیری: این سویه در شرایط بهینه تعیین شده قادر بود که در مدت ۱۲ روز نفت خام موجود را بطور کامل مصرف کند. مقاوم به نمک بودن این سویه بومی بدلیل تفاوت غلظت نمک مناطق آلوده به یک مزیت محسوب می شود. بنابراین برای حذف آلودگی های ایجاد شده استفاده از این باکتری بومی کارایی روند تصفیه را به میزان مطلوبی بالا می رود.