مقاله بررسی حذف رنگ متیلن بلو از آب های آلوده توسط کاکل ذرت به عنوان یک بیو جاذب ارزان قیمت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در مواد نوین از صفحه ۸۱ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: بررسی حذف رنگ متیلن بلو از آب های آلوده توسط کاکل ذرت به عنوان یک بیو جاذب ارزان قیمت
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله متیلن بلو
مقاله پساب
مقاله جذب
مقاله کاکل ذرت
مقاله بیو جاذب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارع محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: عمادی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: ایرانپور مریم
جناب آقای / سرکار خانم: بازرگان لاری رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مقاله مطالعه ای بر حذف رنگ متیلن بلو از آب های آلوده می باشد. این جداسازی بوسیله فرایند جذب به روش دسته ای انجام گردید. در این روش از جاذب ارزان قیمت کاکل ذرت، که یکی از ضایعات کشاورزی می باشد، استفاده شد. اثر پارامترهای دما، زمان،pH  و حجم محلول بررسی گردید. در تصحیح جاذب، بهترین فرایند انتخابی شستشو با اتیلن دی آمین ۱ مولار برای ۳۰ دقیقه بود. ایزوترم جذب نیز بررسی شد و نتایج حاصل از آزمایش تجربی با مدل لانگمویر بهترین هم خوانی را داشت. ماکزیمم جذب ۱۶۶٫۶۷ میلی گرم رنگ متیلن بلو در هر گرم جاذب بود. هم چنین بررسی های سینتیکی نشان داد که سینتیک جذب با مدل سینتیکی شبه درجه دو هماهنگی دارد.