مقاله بررسی حذف آلاینده فنانترن از خاک های آلوده به PAHS به روش «گیاه پالایی» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۶ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۱۵ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسی حذف آلاینده فنانترن از خاک های آلوده به PAHS به روش «گیاه پالایی»
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای
مقاله گیاه پالایی
مقاله جذب
مقاله خاک آلوده
مقاله فنانترن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علایی ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: مهردادشریف ا.ع.
جناب آقای / سرکار خانم: وکیلی فروزان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق گیاه پالایی آلاینده های هیدروکربنی چند حلقه ای آروماتیک (PAHS) مانند فنانترن (PHN) از خاک های آلوده به صورت تابعی از زمان و غلظت، مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه گیری بر مبنای یک بررسی زمانی ۱۶ هفته ای و در مقیاس گلخانه ای برای تعیین میزان حذف آلاینده مذکور توسط گیاه سورگوم (Sorghum vulgare Pers. Sudanense) در خاک های حاوی ۳ غلظت ۱۰ و ۱۵ و ۲۰ میلی گرم در کیلوگرم خاک خشک، صورت گرفت. سپس با استفاده از تیمارهای مختلف در مقایسه با شاهد، روند تغییرات غلظت آلاینده در زمان های مختلف توسط دستگاه HPLC بررسی و ارزیابی گردید. پس از گذشت حدود ۵ هفته از رشد گیاه و به موازات توسعه سیستم ریشه ای، اختلاف معنی دار در سطح ۰٫۰۵ در غلظت آلاینده موجود در تیمارهای حاوی گیاه در مقایسه با تیمارهای خاک آلوده فاقد گیاه مشاهده گردید به نحوی که میزان حذف در تیمارهای گیاه دار حدود ۲۰% بیشتر از مواردی بوده که گیاه وجود نداشته است و این موضوع نقش کلیدی و با اهمیت گیاه فوق را در حذف آلاینده آلی فنانترن نشان می دهد.