مقاله بررسی حد تحمل جودره (Hordeum spontaneum)، یولاف وحشی (Avena ludoviciana) و ارقام مختلف گندم (Triticum aestivum) به علف کش متریبوزین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۹۶ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: بررسی حد تحمل جودره (Hordeum spontaneum)، یولاف وحشی (Avena ludoviciana) و ارقام مختلف گندم (Triticum aestivum) به علف کش متریبوزین
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سنکور
مقاله علف کش
مقاله کنترل علف های هرز
مقاله یولاف وحشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: حاج محمدنیاقالیباف کمال
جناب آقای / سرکار خانم: عطارزاده محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی حد تحمل جودره (Hordeum spontaneum)، یولاف وحشی (Avena ludoviciana) و ارقام مختلف گندم (Triticum aestivum) به علف کش متریبوزین (سنکور)، آزمایشی در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل ۵ رقم گندم (آتیلا، چمران، نیک نژاد، دوروم و گاسگوژن)، گونه علف هرز (جودره و یولاف وحشی) و کاربرد علفکش متریبوزین در شش دز (صفر، ۱۰۰، ۲۰۰، ۴۰۰، ۸۰۰ و  1600گرم ماده تجاری در هکتار) بودند. نتایج نشان داد که یولاف وحشی بیشترین حساسیت را به کاربرد متریبوزین داشت ( (ED50=257و جودره ( (ED50=722در مقایسه با یولاف وحشی به طور معنی داری تحمل بالاتری به متریبوزین داشت. در مورد ارقام گندم نیز، نیک نژاد ((ED50=1022 و گاسکوژن (ED50=958) تحمل بالاتر و ارقام آتیلا (ED50=307) و گندم دوروم (ED50=498) تحمل پایین تری در مقایسه با سایر ارقام گندم و جودره نشان دادند، اما به طور معنی داری درجه تحمل بالاتری از یولاف وحشی داشتند.