مقاله بررسی حجیت آزمایش دی ان ای (DNA) در نفی نسب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در مطالعات حقوق خصوصی (حقوق خصوصی) از صفحه ۱۳۹ تا ۱۵۷ منتشر شده است.
نام: بررسی حجیت آزمایش دی ان ای (DNA) در نفی نسب
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نفی نسب
مقاله دی ان ای
مقاله اماره فراش
مقاله لعان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پیله اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: علوی قزوینی سیدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: رضیئی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بی گمان شارع و قانون گذار نسبت به حفظ نسب اشخاص اهتمام ویژه ای داشته است، تا جایی که در فقه امامیه از ضعیف ترین ادله مانند قرعهنیز در موارد معینی برای اثبات نسب کمک گرفته شده است. بدین ترتیب ارزش و اعتبار روش های دقیق علمی همچون آزمایش دی ان ای در اثبات نسب روشن و آشکار است، ولی نکته قابل تامل اعتبارسنجی چنین روش هایی در زمینه نفی نسب است، چرا که شارع مقدس بر مبنای فلسفه حفظ و ثبات نظام خانواده، نسبت به نفی نسب و راه های اعمال آن سختگیری و دقت ویژه ای اعمال کرده است. پژوهش حاضر به تحقیق درباره این مهم پرداخته است که با توجه به حصری بودن راه نفی نسب به لعان، اطمینان حاصل از آزمایش دی ان ای در نفی نسب به لحاظ شرعی و قانونی فاقد اعتبار و حجیت است.