مقاله بررسی حاشیه بازاریابی انگور، غوره و کشمش در شهرستان ابهر استان زنجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسی حاشیه بازاریابی انگور، غوره و کشمش در شهرستان ابهر استان زنجان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انگور
مقاله غوره
مقاله کشمش
مقاله حاشیه بازاریابی
مقاله کارآیی بازار
مقاله شهرستان ابهر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجایی یداله
جناب آقای / سرکار خانم: رجایی نینا
جناب آقای / سرکار خانم: تیموری مصطفی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این مطالعه بررسی حاشیه بازاریابی انگور، غوره و کشمش درشهرستان ابهر می باشد، برای این منظور از ابزار پرسشنامه استفاده گردیده و اطلاعات مورد نیاز به روش نمونه گیری تصادفی در سه سطح تولید کننده، عمده فروش و خرده فروش از ۳۰۰ تولید کننده، ۱۸ عمده فروش و ۴۰ خرده فروش در سطح شهرستان ابهر در سال ۱۳۸۹ جمع آوری گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که متوسط کل هزینه های بازاریابی انگور، غوره و کشمش به ترتیب برابر با ۲۰۷۰ ریال، ۲۰۷۰ ریال و ۲۵۸۰ ریال بوده، حاشیه عمده فروشی برای انگور، غوره و کشمش به ترتیب برابر با ۳۵۰۰، ۲۰۰۰ و ۱۰۰۰ و حاشیه خرده فروشی نیز برای این سه محصول به ترتیب برابر با ۲۰۰۰، ۲۰۰۰ و ۱۰۰۰ می باشد. سهم تولید کنندگان در تعیین قیمت نهایی انگور، غوره و کشمش به ترتیب برابر با ۳۸٫۹ درصد، ۶۳٫۶ درصد و ۸۵٫۸ درصد می باشد. نتایج بررسی کارایی بازار انگور، غوره و کشمش نیز نشان میدهد که کارایی این سه محصول به ترتیب برابر با ۱۶۵٫۷، ۹۳٫۲ و ۲۲٫۴ درصد می باشد. بنابراین لازم است با اجرای سازوکارهای بازاری مناسب در جهت هدایت سود بازاریابی این محصولات خصوصا انگور به سمت تولید کنندگان اقدام نمود.