مقاله بررسی جوامع گیاهی درختچه زار و بوته زارهای سوادکوه (استان مازندران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۱۹ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسی جوامع گیاهی درختچه زار و بوته زارهای سوادکوه (استان مازندران)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جامعه شناسی گیاهی
مقاله مازندران
مقاله اکولوژی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامی بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: نقی نژاد علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صوفی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: نادری رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق، جوامع گیاهی منطقه ای در حد فاصل روستای ورسک تا شهرستان پل سفید، و در دو طرف جاده فیروزکوه با سیمای درختچه زار و بوته زار (استپی) مورد مطالعه قرار گرفته است. تعداد ۱۰ رولوه، به صورت تصادفی در هر یک از واحدهای رویشی کم و بیش یکنواخت برای آنالیز جامعه شناختی بر اساس روش براون بلانکه انداخته شد. برای رده بندی داده ها از تکنیک تقسیم بندی دوتایی Twinspan (آنالیز گونه های شاخص دو طرفه) استفاده گردید. برای توصیف و تفسیر شرایط اکولوژیکی جوامع گیاهی نیز از رسته بندی داده ها بر مبنای تکنیک PCA (Principal component analysis) استفاده شد. در مجموع ۱ جامعه در ریختار درختچه زار و ۳ جامعه و ۱ زیرجامعه در ریختار بوته زار مشخص گردید. جوامع مزبور بر اساس اقلیم و ویژگی های خاک از یکدیگر جدا گردیدند.