مقاله بررسی جهش CCR5-Δ32 در افراد سالم و بیماران مبتلا به هپاتیت مزمن B مراجعه کننده به آزمایشگاه تشخیص بالینی سازمان انتقال خون ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در کومش از صفحه ۳۵۹ تا ۳۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسی جهش CCR5-Δ32 در افراد سالم و بیماران مبتلا به هپاتیت مزمن B مراجعه کننده به آزمایشگاه تشخیص بالینی سازمان انتقال خون ایران
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله CCR5
مقاله جهش Δ۳۲
مقاله هپاتیت مزمن B
مقاله افراد سالم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلالی سجاد
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی زهره
جناب آقای / سرکار خانم: صنعتی محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: شاه زاده فاضلی سیدابوالحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: CCR5 یکی از مهم ترین گیرنده های کموکاینی است که در فراخواندن سلول های ایمنی اختصاصی ضدویروسی به کبد نقش دارد.CCR5-D32  یک آلل با حذف ۳۲ جفت بازی است که فاقد عمل کرد می باشد. تاکنون چندین مطالعه گزارش کرده اند که این موتاسیون ممکن است با بهبود بیماری و یا با تداوم عفونت هپاتیت (BHBV) مرتبط باشد. هدف اصلی این مطالعه مقایسه فراوانی جهش D32 در ژن CCR5 در دو گروه، بیماران مبتلا به هپاتیت مزمن B و افراد سالم به عنوان شاهد در ایران بود.
روش ها: ۱۰۰ بیمار HBsAg مثبت و ۱۰۰ فرد سالم به عنوان شاهد به طور تصادفی انتخاب شدند. نمونه های خون افراد از نظر HBsAg بوسیله تکنیک الایزا و از نظر HBV-DNA توسط PCR ارزیابی شدند.DNA  ژنومی با روش نمک اشباع و از بافی کوت استخراج شد و سپس ژنوتایپ های ژن CCR5 به کمک PCR تعیین گردید.
یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که هیچ کدام از نمونه ها در گروه شاهد و بیمار دارای جهش CCR5-D32 نبودند؛ لذا CCR5-D32 جهش شایعی در افراد سالم و نیز مبتلایان به عفونت مزمن HBV در جمعیت مورد مطالعه نمی باشد.
نتیجه گیری: از آن جا که هیچ اختلافی بین گروه شاهد و بیمار از نظر فراوانی آللی و ژنوتایپی وجود نداشت، به نظر می رسد که ارتباطی بین این جهش و عفونت مزمن HBV در بیماران ایرانی وجود نداشته باشد، بنابراین CCR5-D32 در جمعیت مورد مطالعه به عنوان یک فاکتور ژنتیکی میزبان در تداوم عفونت HBV تاثیرگذار نمی باشد.