مقاله بررسی جریان ها و تحولات شعر فارسی از دهه ۲۰ تا دهه ۵۰ با تکیه بر اشعار نادر نادرپور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در زبان و ادب فارسی از صفحه ۸۷ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: بررسی جریان ها و تحولات شعر فارسی از دهه ۲۰ تا دهه ۵۰ با تکیه بر اشعار نادر نادرپور
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دهه ۲۰ تا ۵۰
مقاله جریان های شعری
مقاله نادر پور
مقاله مضامین شعری
مقاله مسائل سیاسی و اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضابیگی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: حسن رضایی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: ایرانی محمدمراد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
همزمان با مشروطیت و تغییر اوضاع سیاسی و اجتماعی، در ادبیات هم تغییراتی رخ می دهد؛ کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ نیز در تغییر و چگونگی شعر نو فارسی نقشی مهم دارد. شعر ققنوس نیما (۱۳۱۶) به منزله تولد شعر نو فارسی است و جرقه، نخستین شعر نو در ایران است که منوچهر شیبانی به سال ۱۳۲۴ منتشر می کند. انگیزه نگارندگان در آغاز و انجام این پژوهش، بررسی بینش سیاسی اجتماعی شاعران و جهت گیری آن ها از دهه ۲۰ تا ۵۰، نگاهی به شعر متعهد دهه ۳۰، نگاهی به مضامین شعری رایج این دهه بویژه مقوله مرگ و بررسی تاثیر عوامل سیاسی و اجتماعی از جمله اشغال، جنگ، کودتا و قیام های چریکی در شعر این دوره است. در پایان به بررسی زندگی شعری و اجتماعی و مقوله تصویر و ایماژیسم در آثار نادرپور- به عنوان نماینده سه دوره متفاوت اجتماعی و ادبی- از دهه بیست تا پایان حیات شاعر پرداخته ایم. نتیجه آنکه مسایل سیاسی و اجتماعی ای نظیر کودتای ۲۸ مرداد، تاسیس کانون نویسندگان در سال ۲۵ و بسیاری عوامل دیگر بر ادبیات این سه دهه تاثیر مستقیم و بسزایی داشته است. مساله دیگر جریان های گوناگون شعری و مکاتب فکری و ادبی شاعران است؛ اعتدالیون و سنت گراها در کنار شعر نیمایی، شاعران رمانتیک و اجتماعی در داخل مجموعه شاعران نیمایی و یا سه دوره متفاوت ادبی ایران از سال ۱۳۲۰، نمونه ای از این جهت گیری هاست.