مقاله بررسی جرم شناختی صدمات ناشی از تجهیزات پزشکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در حقوق پزشکی از صفحه ۱۶۱ تا ۱۹۳ منتشر شده است.
نام: بررسی جرم شناختی صدمات ناشی از تجهیزات پزشکی
این مقاله دارای ۳۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجهیزات پزشکی
مقاله جرم شناسی
مقاله پیش گیری
مقاله خطای کاربر
مقاله مقابله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی مازندرانی محمدخلیل
جناب آقای / سرکار خانم: دانش پرور حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی ناهید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از دغدغه های موجود در حوزه سلامت، کاهش ضریب احتمال بروز صدمات جسمانی از ناحیه تجهیزات پزشکی است. این صدمات از منظر حقوقی نیز واجد اهمیت بسیار است؛ زیرا پرونده های کیفری و انتظامی متعددی در مراجع قضایی و انتظامی علیه مباشرین و مسببین این صدمات مطرح می شود. پیش گیری از این جرایم و تخلفات نیز یکی از اهداف مهم دستگاه قضایی است. پژوهش حاضر با رویکردی جرم شناختی، به بررسی علل صدمات جسمانی ناشی از تجهیزات و سوءکاربرد آن ها و راه کارهای پیش گیری از بروز این صدمات پرداخته است. این بررسی از طریق ارائه پرسش نامه خود ایفایی به کارشناسان کیمسیون پزشکی حاضر در پزشکی قانونی تهران صورت گرفته است. نتایج حاصله نشان می دهد مولفه «ورود تجهیزات پزشکی با کیفیت پایین، غیراصیل و قاچاق به موسسات پزشکی» بیش ترین تاثیر را در افزایش ضریب احتمال ایراد صدمات دارد. دوازده راه کار برای مقابله و پیش گیری از صدمات ناشی از تجهیزات پزشکی پیشنهاد شده که راه کارهای تقنینی اعم از کیفری و نظارتی و راه کارهای آموزشی و فنی از جمله مهم ترین آن ها است.