مقاله بررسی جرم جعل و تزویر از منظر آموزه های اسلامی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در پژوهش نامه حقوق کیفری از صفحه ۱۳۱ تا ۱۴۷ منتشر شده است.
نام: بررسی جرم جعل و تزویر از منظر آموزه های اسلامی
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جعل و تزویر
مقاله آموزه های دینی
مقاله فقه
مقاله سند
مقاله جرم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهاجرین رضا
جناب آقای / سرکار خانم: آبید محمد
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این نوشتار سعی بر آن است تا به بررسی جرم جعل و تزویر از دیدگاه فقهی بپردازیم. با توجه به ماهیت این جرم و بیان ریشه ها و معانی آن و تصریح فقها و حقوق دانان، جعل و تزویر از مصادیق جرایم تعزیری می باشد. این بررسی، تمرکز خود را بیشتر معطوف به رویکردهای فقهی قرار داده و مطالبی از قبیل واژه شناسی فقهی و بیان واژه های مترادف با جعل و تزویر را با امعان نظر بیشتری مورد مداقه قرار می دهد.
مطالعه جعل و تزویر از نظرگاه قرآن و رهیافتی که فقها برای تحلیل آن داشته اند از دیگر مباحث مورد توجه نگارندگان بوده است. مقاله حاضر پژوهشی است برای شناخت بیشتر و بهتر از جرم جعل و تزویر از دیدگاه فقه و دربردارنده بحث هایی کاربردی و قابل استفاده در دعاوی و محاکم کیفری برای وکلا، قضات و کارشناسان دادگستری است.