مقاله بررسی جذب زیستی فلزات مس و نیکل توسط سویه Bacillus sp. AEJ-89 از محلول های آبی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در زیست فناوری میکروارگانیسم های محیطی (علوم زیستی) از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: بررسی جذب زیستی فلزات مس و نیکل توسط سویه Bacillus sp. AEJ-89 از محلول های آبی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جذب زیستی
مقاله باکتری
مقاله مس
مقاله نیکل
مقاله محلول های آبی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی اسبچین سلمان
جناب آقای / سرکار خانم: نصرالهی عمران آیت
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آلودگی محیط زیست به وسیله فلزات سمی یک مشکل اساسی جهانی می باشد. اکثر روش های رایج فیزیکی و شیمیایی مثل ته نشینی، اکسید و احیاء شیمیایی، اسمز معکوس و جداسازی به وسیله غشاء جهت جذب زیستی، محدودیت هایی از قبیل غیر فعال بودن در غلظت های پایین آلاینده ها، گران قیمت بودن روش و مقرون به صرفه نبودن را به همراه دارند. جذب بیولوژیک می تواند برای چنین منظوری یک آلتر ناتیو خوب در حجم های زیاد با آلودگی کم فلزات سمی باشد. در این تحقیق باکتری باسیلوس Bacillus sp. سویه AEJ-89 جدا شده از کویر مرنجاب شهر کاشان استان اصفهان به عنوان جاذب بیولوژیک برای جذب زیستی فلز مس و نیکل در راکت ور بچ مورد استفاده قرار گرفت. در مرحله اول سینتیک جذب مس و نیکل بررسی گردید و زمان تعادل واکنش حدود ۵ دقیقه برآورد شد. داده های ایزوترم جذب فلز مس و نیکل به وسیله سویه باسیلوس توسط معادله لانگمویر تفسیر گردید. میزان رهاسازی فلز مس و نیکل از باکتری توسط عواملی مثل اسید نیتریک، اسید کلریدریک، اسید استیک، و اتیلن دیامین تترااستیک اسید مورد بررسی قرار گرفت. جهت بررسی نوع جذب فعال و غیر فعال باکتری به وسیله اتوکلاو، ۲، ۴ دی نیترو فنل، سدیم آزید غیر فعال گردید. بیشترین میزان جذب فلز مس و نیکل توسط این باکتری مذکور به ترتیب ۰٫۸۵ و ۰٫۶۵ میلی مول بر گرم وزن خشک سلول باکتریایی بود.