مقاله بررسی جایگاه مناطق آزاد تجاری جزیره قشم در توسعه پایدار و امنیت اجتماعی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در آمایش سرزمین از صفحه ۲۷ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: بررسی جایگاه مناطق آزاد تجاری جزیره قشم در توسعه پایدار و امنیت اجتماعی
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منطقه آزاد قشم
مقاله توسعه شهری
مقاله امنیت
مقاله جزیره قشم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رستم گورانی ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: بیرانوندزاده مریم
جناب آقای / سرکار خانم: علی زاده سیددانا
جناب آقای / سرکار خانم: حشمتی جدید مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منطقه آزاد قشم با سابقه تاسیس  21ساله توانسته در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی فعالیت های درخور توجهی داشته باشد. تا قبل از ایجاد منطقه آزاد در جزیره، شاخص های توسعه (اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی) در کمترین مقدار قرار داشت. این پژوهش با هدف بررسی جایگاه مناطق آزاد تجاری جزیره قشم در توسعه پایدار و امنیت اجتماعی انجام شد. روش تحقیق این پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و با استفاده از منابع اسنادی و کتابخانه ای و آمار مستند در مرکز آمار ایران انجام گرفت. نتایج تحقیق حاکی از این است که با ایجاد منطقه آزاد قشم شاخص های توسعه اجتماعی و نماگرهای اقتصادی مانند گسترش بازارهای تجاری، اسکله ها، گمرک ها، اشتغال روند رو به رشدی داشته اند، از طرف دیگر، با وجود تاثیرات مثبت حاصل از ایجاد منطقه آزاد قشم در برخی از شاخص های امنیتی و جرم نظیر قاچاق کالا، فروش مشروبات الکی و غیره افزایش یافته است. تبعات این جرائم در آینده نیز بر ساختار شهری قشم بی تاثیر نخواهد بود.