مقاله بررسی جایگاه قومیت در برنامه درسی پنهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در مطالعات برنامه درسی از صفحه ۵۶ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: بررسی جایگاه قومیت در برنامه درسی پنهان
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جایگاه
مقاله قومیت
مقاله برنامه درسی پنهان
مقاله مدارس متوسطه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عراقیه علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی واجارگاه کوروش
جناب آقای / سرکار خانم: فروغی ابری احمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: فاضلی نعمت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این مقاله بررسی جایگاه قومیت در برنامه درسی پنهان دوره متوسطه و تشریح آموخته هایی است که تحت تاثیر این جایگاه، به صورت ضمنی در دانش آموزان ایجاد می گردد. روش مورد استفاده کیفی از نوع قوم نگاری است. شرکت کنندگان در پژوهش دانش آموزان و معلمان یک مدرسه متوسطه در شهر تهران بوده اند. روش انتخاب نمونه، نمونه گیری هدفمند و ابزارهایی که محقق در طول یکسال قوم نگاری از آن ها استفاده نموده عبارتند از: مشاهد، مصاحبه، یادداشت روزانه، عکس، فیلم برداری، بررسی مستندات، ضبط صدا و اجرای گروه های متمرکز. یافته های این تحقیق نشان می دهد که احترام به قومیت های مختلف در برنامه درسی پنهان جایگاه مطلوبی را نداشته و دانش آموزان به میزان بسیار کمی ازقومیت های یکدیگر اطلاع داشته و تجارب روزانه آنان تضمین نمی کند که دانش آموزان همان عناصر فرهنگی را دریافت کنند که جامعه و برنامه های درسی صریح معتقد است اعضایش باید آنها را داشته باشند.