مقاله بررسی جایگاه شهروند الکترونیک در کتاب کار و فن آوری پایه ششم ابتدایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی از صفحه ۷۱ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: بررسی جایگاه شهروند الکترونیک در کتاب کار و فن آوری پایه ششم ابتدایی
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شهروند الکترونیک
مقاله کتاب کار و فن آوری
مقاله ششم ابتدایی
مقاله تحلیل محتوا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدجانی ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: زارعی زوارکی اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: مفیدی فرخنده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رشد و توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در جامعه و عجین شدن آن با زندگی مردم، موجب تبدیل شدن جامعه به جامعه ای الکترونیک شده است. کشور ما نیز برای این که بتواند، همگام با جامعه الکترونیک گام بردارد، باید به مقوله آموزش شهروند الکترونیک بیش از پیش توجه کند و در این میان، نظام آموزشی و برنامه درسی نقش کلیدی بر عهده می گیرند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی جایگاه شهروند الکترونیک در کتاب کار و فن آوری ششم دبستان بود. این پژوهش، از نوع مطالعات کاربردی و با روش کمی و از نوع تحلیل محتوا بود و واحد تحلیل جمله و تصویر انتخاب شد. سیاهه جمع آوری اطلاعات در این پژوهش استاندارد مهارتی و آموزشی شهروند الکترونیک گروه برنامه ریزی درسی فن آوری اطلاعات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بود. این استاندارد از ۳ مولفه اصلی: الف) دانش و مهارت های رایانه ای پایه، ب) دانش و مهارت جست وجوی اطلاعات و ج) مشارکت الکترونیکی و شهروندی تشکیل شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی و جدول) استفاده شد. نتایج نشان داد که %۸۰٫۰۵ کل جملات و تصاویر کتاب مربوط به دانش و مهارت های رایانه ای پایه و %۱۰٫۲۲ مربوط به دانش و مهارت جست وجوی اطلاعات است. هم چنین، در این کتاب به مولفه مشارکت الکترونیکی و شهروندی پرداخته نشده و جمله یا تصویری به این مولفه اختصاص داده نشده است. مولفه های غیرمرتبط نیز %۹٫۷۳ کل جملات و تصاویر را در این کتاب به خود اختصاص داده است.