مقاله بررسی جایگاه زنان در محتوای برنامه های توسعه بعد از انقلاب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش اجتماعی از صفحه ۴۷ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: بررسی جایگاه زنان در محتوای برنامه های توسعه بعد از انقلاب
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه های توسعه
مقاله توانمندسازی زنان
مقاله جایگاه زنان
مقاله رویکرد انسانی در توسعه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقابخشی حبیب اله
جناب آقای / سرکار خانم: محتشمی مهرنوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور خطوط اساسی و جهت گیری های کلی هدف ها و سیاست های هر بخش را تعیین می کنند و امور اجرایی نیز در مسیر آن هدف ها پیش می روند. در حال حاضر نقش زنان برای سازمان ها و برنامه ریزان امور توسعه یک اولویت انکارناپذیر محسوب می شود. با توجه به اهمیت زنان در فرایند توسعه، پژوهش حاضر با هدف شناخت جایگاه زنان در محتوای برنامه های توسعه بعد از انقلاب و با استفاده از تکنیک تحلیل محتوای مفهومی، تقسیم کردن متغیر جایگاه زنان به ۱۵ مقوله ریزتر و سنجش میزان فراوانی هر مقوله در هر برنامه توسعه به صورت جداگانه، به انجام رسید. پژوهشگر به دنبال پاسخگویی به این پرسش اساسی بود که زنان جامعه ایران در برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی و سیاسی کشور از چه جایگاهی برخوردار بوده اند. در نهایت از تحلیل و بررسی جداول حاصل از تحلیل محتوای برنامه های توسعه می توان چنین نتیجه گرفت که با گذشت زمان از برنامه اول به چهارم، حساسیت برنامه ریزان به مساله جنسیت و زنان بیشتر شده و به موازات تدوین و تصویب مواد قانونی، نهادها، تشکیلات و برنامه های متناظری نیز برای تحقق این هدف هم به وجود آمده است.