مقاله بررسی جایگاه دین در اندیشه سیاسی شاهنامه فردوسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۶ در مسکویه از صفحه ۶۳ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: بررسی جایگاه دین در اندیشه سیاسی شاهنامه فردوسی
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پادشاهی آرمانی
مقاله شاهنامه فردوسی
مقاله داد
مقاله فره ایزدی
مقاله اشه
مقاله خشثره وئیریه
مقاله مزدیسنا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خلعتبری الهیار
جناب آقای / سرکار خانم: پاشنا بهنام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله جایگاه دین در اندیشه سیاسی شاهنامه مورد بررسی قرارگرفته و بدین منظور به مطالعه تطبیقی میان شاهنامه و ترجمه برخی آثار سیاسی برجای مانده از دوره باستانی ایران پرداخته شده است. سپس تداوم این موضوع در برخی از رساله های سیاسی مهم دوره اسلامی مورد پژوهش قرار گرفته و نتیجه گرفته شده که اندیشه سیاسی شاهنامه مبتنی بر نظریه پادشاهی آرمانی و برگرفته از فلسفه دین زرتشت بوده و لذا بنابر مبانی نظریه پادشاهی آرمانی، توامان بودن دین و سیاست اجتناب ناپذیر می باشد. به همین دلیل، برخورد حکومت با بدعت های دینی ضرورت می یابد، زیرا هر آنچه سبب سستی ارکان دین شود، خود به خود مبانی عقیدتی (ایدئولوژیکی) حکومت را سست می کند، و بدین ترتیب بقای، حکومت را به خطر خواهد افکند.