مقاله بررسی جامع کارخانه تصفیه آب یکی از میدان های نفتی ایران برای افزایش عملکرد و بهره وری آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در شیمی و مهندسی شیمی ایران از صفحه ۷۷ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: بررسی جامع کارخانه تصفیه آب یکی از میدان های نفتی ایران برای افزایش عملکرد و بهره وری آن
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پایش خوردگی
مقاله سیلاب زنی
مقاله ازدیاد برداشت
مقاله بازدارنده
مقاله رسوب
مقاله تصفیه آب
مقاله مواد شیمیایی
مقاله صاف کردن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شکراله زاده سکینه
جناب آقای / سرکار خانم: آشوری سمانه
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدزاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: رادمهر مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: رعایایی عماد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از موثرترین روش های ازدیاد برداشت از مخزن های نفتی و نگهداری فشار مخزن، تزریق آب می باشد و کیفیت آب تزریقی مهمترین عامل در موفقیت آمیز بودن عملیات سیلاب زنی می باشد. از مسایل و مشکل های مهم به هنگام تزریق آب، خوردگی و بسته شدن مخزن می باشد که سبب کاهش تزریق پذیری مخزن و افزایش هزینه های عملیاتی می شود. بنابراین هدف اصلی کارخانه های تصفیه آب کنترل عامل های اساسی آب مانند ذره های جامد معلق، اکسیژن محلول، باکتری ها و مواد محلول رسوب زا می باشد. در این مقاله مراحل تصفیه آب در یک کارخانه تزریق آب دریا از دیدگاه خوردگی و مدیریت مواد شیمیایی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور بازنگری و ارزیابی مرحله به مرحله سامانه تزریق آب که شامل ۴۰ کیلومتر خط لوله، تصفیه ۳ مرحله ای، برج هوازدا و مواد شیمیایی می باشد انجام شده است. این کارخانه که ۲۸ سال از فعالیت آن می گذرد آب تزریقی مورد نیاز دو میدان را تامین می کند. در طول این سال ها به دلیل خوردگی و کنترل نشدن ذره های جامد معلق، به سامانه و مخزن آسیب و خسارت وارد شده است. همچنین یکی از نقاط ضعف مهم این سامانه، نبود سامانه پایش خوردگی می باشد که هرگز مورد مطالعه دقیق قرار نگرفته است. بر اساس اطلاعات میدانی و آزمون های آزمایشگاهی، مشکل های مهم موجود در سامانه تزریق آب ناشی از تصفیه نامناسب، حضور رسوب ها و نیز باکتری احیاکننده سولفات می باشد. با توجه به نفوذپذیری لایه تولیدی مخزن، کمترین اندازه صافی می بایست ۲mm باشد؛ در حالی که در کارخانه ۱۰ mm می باشد. استفاده از اکسیژن زدای نامرغوب (آمونیوم بی سولفیت) در غلظت بیش از حد نیاز در برج هوازدا، سبب افزایش غلظت یون سولفات و در نتیجه تشکیل رسوب کلسیم سولفات می شود. چگونگی به کارگیری بازدارنده های رسوب و خوردگی و نیز مواد باکتری کش برای به دست آوردن بیشترین بازده و کارایی به طور جزیی بررسی شده است. در این مقاله با استفاده از روش استاندارد NACE TM0299-99، سامانه پایش خوردگی بر مبنای نقاط حساس چرخه تزریق آب طراحی و معرفی شده است که با توجه به شباهت کلی تمامی سامانه های تزریق آب، سامانه پایش طراحی شده در سایر میدان ها نیز قابل استفاده می باشد. همچنین مشخص شد که با کمی تغییر در محل تزریق مواد شیمیایی، کارایی سامانه ۳۰% افزایش می یابد. نتیجه این پژوهش، تصفیه موثرتر آب، آسیب کمتر سازند، کاهش هزینه ها و صرفه جویی اقتصادی همراه با افزایش عمر مفید تاسیسات می باشد.