مقاله بررسی جامعه شناسی گیاهی جنگل های جلگه ای نور و سیسنگان، استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در زیست شناسی گیاهی از صفحه ۱۰۳ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسی جامعه شناسی گیاهی جنگل های جلگه ای نور و سیسنگان، استان مازندران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحلیل گونه های شاخص دو طرفه
مقاله جامعه شناسی گیاهی
مقاله جنگل های جلگه ای
مقاله سیسنگان
مقاله نور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نقی نژاد علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زارع زاده سمیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جنگل های هیرکانی شمال ایران میراثی به جامانده از دوران سوم زمین شناسی است که امروزه بخش بزرگی از آن در مناطق جلگه ای در اثر فعالیت های مخرب انسانی نابود شده است. این جنگل ها در جنوب دریای خزر دارای اهمیت ویژه ای از نظر حفاظتی و مدیریتی است. جنگل های نور و سیسنگان در مناطق پست مازندران از نظر جامعه شناسی بررسی شدند. با جمع آوری داده های جامعه شناسی از ۵۵ قطعه نمونه و تحلیل داده ها با استفاده از فنون TWINSPAN و DCA در نرم افزار JUICE، چهار واحد پوششی در این دو منطقه تشخیص داده شد که عبارتند از: Celtis australis-Buxus hyrcana، Fraxinus excelsior subsp. coriariifolia-Cardamine tenera، Populus caspica-Alnus subcordata و Parrotia persica-Carpinus betulus . بررسی گسترده گونه های شاخص از تمامی جوامع گیاهی معرفی شده در جنگل های هیرکانی، نشانگر پیوستگی واحدهای پوششی بررسی شده با دو اتحادیه بزرگ Parrotio-Carpinion و Alnion subcordatae است. بدیهی است که تصمیم گیری نهایی برای جایگاه سین تاکسونومی این واحدها بدون بررسی های جامع تر در تمامی بخش های جنگل هیرکانی امکان پذیر نیست.