مقاله بررسی جامعه شناختی چالش های فرهنگی زنان در دست یابی به سطوح مدیریتی در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مدیریت فرهنگی از صفحه ۱۱۷ تا ۱۳۱ منتشر شده است.
نام: بررسی جامعه شناختی چالش های فرهنگی زنان در دست یابی به سطوح مدیریتی در ایران
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باورهای قالبی
مقاله فرهنگ سازمانی
مقاله چالش های مدیریتی
مقاله زنان
مقاله مدیریت شهری
مقاله نظام فرهنگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهاجری اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: اقبالی ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: ملک محمدی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
«نظام فرهنگی جامعه» بر اساس ساختار و عناصر تشکیل دهنده اش، نحوه اشتغال و میزان دستیابی زنان به سطوح مدیریتی را تعیین می کند. نظام فرهنگی جامعه را باورهای عمیق و قالبی، فرهنگ سازمانی و فرهنگ خرد اجتماعی تشکیل می دهند. از آنجایی هر کدام از عوامل مزبور از ترکیب دو متغیر ساخته شدند در مجموع شش متغیر مستقل از طریق مولفه ها و شاخص های خود، مساله پژوهش را در جامعه آماری شهرداری تهران توصیف، تبیین و تحلیل می کنند. با کشف واقعیت بر اساس یافته علمی پژوهش حاضر، می توان برنامه ریزی فرهنگی کرد تا زنان شرایط مشارکت پویا در فرایند توسعه کشور را کسب و سهم شایسته خود را در تحقق آن ایفا نمایند و این موضوع به عنوان دغدغه جامعه، از ضرورت ها و اهداف پژوهش حاضر هم است. از ترکیب نظریه های فرهنگی توسعه، فرهنگ و شبکه سازمانی با نظریه های روان شناسی اجتماعی و جامعه شناسی خرد مرتبط با ساختار شخصیتی و مهارت های فردی و اجتماعی، چهارچوب نظری ساخته شده است که موضوع و مساله پژوهش را پشتیبانی نظری و مفهومی می نماید.
فرضیه های برآمده از دل چهارچوب نظری پژوهش حاضر با گزینش ۳۰۰ نمونه از جامعه آماری ۴۳۴۷ نفری شهرداری تهران و با بهره مندی از روش ها و تکنیک های کارآمد پژوهش، بررسی و آزمون شدند. نتایج و یافته های پژوهشی در قالب، توصیف بافت جمعیت نمونه پژوهش، تشریح فرضیه های توصیفی، تبیین فرضیه های مقایسه ای – ترجیحی، فرضیه های ترجیحی – جنسیتی، فرضیه های ترجیحی دو وجهی و بالاخره تبیین فرضیه اصلی پژوهش، گزارش و تایید می گردد. نتایج نشان می دهد که فرهنگ، شبکه و ساختار سازمانی از اولویت بیشتری در دستیابی زنان ایرانی به سطوح مدیریتی برخوردار است. همچنین باور و ایمان فرهنگی زنان و مردان در مورد موانع و چالش های فرهنگی مرتبط با مساله پژوهش متفاوت است.