مقاله بررسی جامعه شناختی رمان «مهره مار» اثر محمود اعتمادزاده (به آذین) با تاکید بر رویکرد ساخت گرایی تکوینی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات جامعه شناسی از صفحه ۶۵ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: بررسی جامعه شناختی رمان «مهره مار» اثر محمود اعتمادزاده (به آذین) با تاکید بر رویکرد ساخت گرایی تکوینی
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بررسی جامعه شناختی
مقاله ساخت گرایی تکوینی
مقاله گلدمن
مقاله مهره مار
مقاله محمود اعتمادزاده (به آذین)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرضی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قبادی سامیان پریسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسی جامعه شناختی آثار ادبی به عنوان یکی از روش های موجود در جامعه شناختی ادبیات است که در آن، به بررسی ساختار و محتوای اثر ادبی و ارتباط آن با ساختار و تحولات جامعه ای که اثر مولود آن است، پرداخته می شود. در این شیوه نقد که اجتماع و هنرمند و اثر او با یکدیگر رابطه ای زنده و جدایی ناپذیر دارند، مورد بحث و ارزیابی قرار می گیرند تا از این طریق، روابط بین آثار خلق شده در آن دوره زمانی و اوضاع اجتماعی و موقعیت اجتماعی نویسندگان و خوانندگان در قالب تحلیل جامعه شناختی ادبیات قرار گرفته و به عنوان برآیندی از فعالیت ها و مناسبات اجتماعی- فرهنگی گفتمان شکل گرفته در بین دو گروه، مورد ارزیابی و از این طریق وضعیت طبقات و طرز رفتار آن ها را شناسایی شود. در این مقاله، روابط بین ساختار زیبایی شناختی و ذهنی سازنده آگاهی جمعی موجود در رمان «مهره مار» با استفاده از روش ساخت گرایی تکوینی لوسین گلدمن مورد بررسی بوده است. نتایج نشان می دهد نویسنده در این اثر، تقابل سرمایه داری با مارکسیسم را، در دوره زمانی سال ۱۳۴۴ به بعد مورد توجه قرار داده و شکل و محتوای داستان را به پیامدهای حضور سرمایه داری در جامعه به شکل احساس بیگانگی، دلزدگی و تنش های طبقاتی ترسیم کرده است تا بدین وسیله سرمایه داری را به عنوان مهره مار، مانعی بر سر راه آگاهی طبقاتی در جامعه معرفی کند که همین امر حکایت از دیالکتیک ساختار زیباشناختی مهره مار با ساختار ذهنی آگاهی جمعی مورد نظر در اثر دارد که پیوند نزدیکی را با طبقه اجتماعی منتسب به نویسنده نمایان ساخته است.