مقاله بررسی جامعه شناختی حجاب زنان در شهر اسفراین اعتماد و حجاب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در جامعه شناسی مطالعات جوانان از صفحه ۱۱۳ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسی جامعه شناختی حجاب زنان در شهر اسفراین اعتماد و حجاب
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله میزان اعتماد
مقاله حجاب
مقاله زنان
مقاله اسفراین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالح آبادی ابراهیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با تهاجم فرهنگی در دو قرن اخیر بر جوامع اسلامی، موضوع پوشش و حجاب جزء جنجال برانگیزترین مسائل مطرح شده قرار گرفته که نتیجه آن دست کم از نظر برخی ایجاد تردید در ضرورت آن بوده است. مساله حجاب از مهمترین مسائلی است که بعد از انقلاب اسلامی تاکنون مسوولان نظام جمهوری اسلامی را به خود مشغول داشته است. از نظر جامعه شناسی، حجاب مانند هر پدیده اجتماعی دارای بنیادهای اجتماعی است که مقوم آن هستند. یکی از این بنیادها و مقوم ها، اعتماد می باشد. اعتماد اجتماعی یکی از مقولات و عناصر بنیادین در برقراری تعامل اجتماعی و یکی از عناصر اساسی نظم در جامعه است. در چند دهه اخیر مفهوم اعتماد اجتماعی با چشم اندازهای متفاوتی در نظریات اجتماعی مطرح گردیده و به عنوان یکی از مهمترین مبینهای جهان مدرن مطرح است. در این مقاله تلاش می شود تا با بهره گیری از مفهوم اعتماد، حجاب زنان را توضیح دهد. روش تحقیق پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه مشخصات زمینه ای و حجاب ۳۹۰ زن بین سنین ۱۵-۳۰ سال مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین مولفه های اعتماد (میزان اعتماد به صدا و سینما و مسوولین دولتی، میزان اعتماد عمومی و میزان اعتماد به خانواده) از یک سو و میزان حجاب از سوی دیگر، رابطه معناداری وجود دارد. بیشتر افرادی که به مسولین دولتی و صدا و سیما اعتماد کم دارند، از اعتماد عمومی کمی برخوردارند و همچنین به خانواده خود، کمتر اعتماد دارند، بدحجاب هستند و کسانی که در این مولفه ها میزان بیشتری از اعتماد را دارند، محجبه هستند.