مقاله بررسی جامعه شناختی تاثیر انتخاب های عقلانی بر رفتارهای انحرافی: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه ارومیه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در بررسی مسایل اجتماعی ایران (نامه علوم اجتماعی) از صفحه ۱۴۳ تا ۱۶۷ منتشر شده است.
نام: بررسی جامعه شناختی تاثیر انتخاب های عقلانی بر رفتارهای انحرافی: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه ارومیه
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باور اخلاقی
مقاله دانشجویان
مقاله رفتارهای انحرافی
مقاله دانشگاه ارومیه
مقاله انتخاب عقلانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علی وردی نیا اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی قربانعلی
جناب آقای / سرکار خانم: صالح نژاد صالح

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف تحقیق حاضر بررسی تجربی رابطه بین چهارچوب انتخاب های عقلانی با رفتارهای انحرافی در میان دانشجویان دانشگاه ارومیه بوده است. روش تحقیق، پیمایشی و ابزار جمع آوری داده ها نیز پرسش نامه می باشد، که در سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹ در میان دانشجویان مشغول به تحصیل به اجرا در آمده است. در مجموع تعداد ۴۴۱ نفر افراد مورد مطالعه با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان می دهد که از میان متغیرهای انتخاب عقلانی، بین متغیرهای فرصت، نیاز منفعت گرایانه و هیجانات با رفتارهای انحرافی رابطه مستقیم و معنی دار و بین متغیر باورهای اخلاقی پاسخ گویان با رفتارهای انحرافی رابطه ای معکوس و معنادار مشاهده شده است. توجه به فرضیه های تایید شده، نشان می دهد که متغیر نیاز منفعت گرایانه، از بیش ترین قدرت تبیین کنندگی رفتارهای انحرافی برخوردار است.