مقاله بررسی تکنیک صفحه گذاری بیولوژیک در شکستگی های چند قطعه ای ساب تروکانتریک استخوان ران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اردیبهشت ۱۳۹۱ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۱۰۴ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: بررسی تکنیک صفحه گذاری بیولوژیک در شکستگی های چند قطعه ای ساب تروکانتریک استخوان ران
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شکستگی ساب تروکانتریک
مقاله فیکساسیون بیولوژیک
مقاله Dynamic Condylar Screw ،Dynamic Hip Screw

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرپور سعیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: طوافی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سربی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: آقامیرسلیم محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: شکستگی های چند قطعه ای ساب تروکانتریک استخوان فمور حدود ۳۴-۱۰ درصد کل شکستگی های مفصل لگن را تشکیل می دهند. درمان شکستگی های چند قطعه ای ساب تروکانتریک برای جراحان ارتوپد همواره یکی از چالش برانگیزترین موضوعات بوده است. تاکنون تکنیک های متفاوتی در شکستگی های چند قطعه ای ساب تروکانتریک استفاده شده است. بعضی از این تکنیک های مورد استفاده در جراحی با عوارض و مشکلات فراوانی همراه هستند. لذا با توجه به مطالعات قبلی و نتایج آن ها بر آن شدیم تا مطالعه ای را طراحی کنیم که در آن بتوانیم کارایی فیکساسیون بیولوژیک در شکستگی های چند قطعه ای ساب تروکانتریک استخوان فمور را بررسی کنیم.
روش بررسی: در این مطالعه ۲۰ بیمار با شکستگی های چند قطعه ای ساب تروکانتریک استخوان فمور بررسی شدند. بیماران به صورت بالینی برای درد، میزان حرکت مفاصل هیپ و زانو، انحرافات چرخشی و اختلاف طول دو پا بررسی شدند، در ضمن، چگونگی جوش خوردگی بر اساس یافته های رادیوگرافی بررسی شد.
یافته ها: از بیست و سه بیمار پذیرفته شده با شکستگی های چند قطعه ای ساب تروکانتریک، ۲۰ بیمار وارد مطالعه شدند. بر اساس طبقه بندی Seinheimer، چهار بیمار دچار شکستگی از تیپ سه، ۹ شکستگی از تیپ چهار و هفت نفر از بیماران دچار شکستگی از نوع پنج بودند. در هشت بیمار فیکساسیون با پیچ دینامیک کندیلار Dynamic Condylar Screw (DCS) و در ۱۲ نفر دیگر با پیچ دینامیک هیپ Dynamic Hip Screw (DHS) انجام شد. جوش خوردگی در تمام بیماران دیده شد. هیچ کدام از بیماران درد یا اختلال حرکت نداشتند.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، نویسندگان صفحه گذاری ساب ماسکولار در شکستگی های چند قطعه ای ساب تروکانتریک را پیشنهاد می کنند.