مقاله بررسی تکثیر ماهی هامورمعمولی (Epinephelus coioides) به روش نیمه مصنوعی در استان خوزستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در زیست شناسی دریا (بیولوژی دریا) از صفحه ۲۳ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسی تکثیر ماهی هامورمعمولی (Epinephelus coioides) به روش نیمه مصنوعی در استان خوزستان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هامور معمولی
مقاله تکثیر نیمه طبیعی
مقاله استان خوزستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بیتا سراج
جناب آقای / سرکار خانم: ملک پوری پدرام
جناب آقای / سرکار خانم: شمسایی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: محمدیان تکاور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارزش اقتصادی ماهی هامور در صنعت آبزی پروری و تهدیدات زیست محیطی زیستگاه های این ماهی سبب افزایش اهمیت تکثیر در اسارت این گونه شده است. در این مطالعه سعی شده است تا به بررسی کارایی تکثیر نیمه مصنوعی ماهی هامور معمولی در استان خوزستان پرداخته شود. در این خصوص، ۸ مولد (۴ مولد ماده و ۴ مولد نر) به مرکز تکثیر ماهیان دریایی منتقل شده و پس از بیهوشی، خصوصیات مرفولوژیک نظیر طول کل، طول استاندارد و وزن کل بدن آن ها اندازه گیری شد. بطور همزمان، تخمک های مولدین جهت بررسی کیفیت مورد بررسی قرار گرفتند. پس از ذخیره سازی مولدین به نسبت ۱:۱، تخم ریزی بصورت طبیعی (بدون تزریق هورمون) در شب صورت گرفت. در هر مرحله تخم ریزی، ۳۰ عدد تخم نمونه برداری شده، سپس قطر و درصد لقاح تعیین گردید. سایر فاکتور های مرتبط با کارایی تکثیر نظیر درصد هچ، طول لارو و درصد بقا لارو در زمان مورد نظر اندازه گیری شدند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که مولدینی با وزن و طول بیشتر دارای تخمک ها، تخم های لقاح یافته و لارو هایی با اندازه بزرگتر هستند (p<0.05). در این مطالعه درصد لقاح و درصد هچ به ترتیب به میزان حداکثر ۹۸ و ۸۸ درصد محاسبه شده است. درصد بقا لارو ها نیز تا مرحله جذب کیسه زرده در تمامی مولدین از ۲۰ درصد تجاوز ننمود. آنالیز رگرسیون نیز روابط معنی دار بین طول کل و وزن بدن با قطر تخم و تخمک را نشان داده است. طول لارو، طول و عرض کیسه زرده و قطر گلبول چربی نیز در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.