مقاله بررسی توپوگرافی اپیکال و کانال ریشه دندان های پره مولر ماگزیلا در یک جمعیت ایرانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از صفحه ۲۶۸ تا ۲۷۴ منتشر شده است.
نام: بررسی توپوگرافی اپیکال و کانال ریشه دندان های پره مولر ماگزیلا در یک جمعیت ایرانی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اپکس اناتومیک
مقاله انحراف کانال
مقاله پره مولار
مقاله تنگه اپیکال
مقاله شفاف سازی
مقاله فورامن اپیکال
مقاله نوع کانال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناصری ماندانا
جناب آقای / سرکار خانم: ممیز مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: آهنگری زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: آگاهی از آناتومی داخلی دندان و اپیکال فورامن همواره به عنوان پیش نیازی اساسی قبل از انجام درمان های کانال ریشه محسوب شده، برای موفقیت درمان اندودنتیک یک ضرورت است. هدف از این مطالعه تعیین فاصله اپیکال فورامن از اپکس آناتومیک و تنگه اپیکال، بررسی انحراف فورامن اپیکال از اپکس اناتومیک و تعیین شایع ترین انواع کانال در دندان های پره مولر فک بالا توسط استریومیکروسکوپ بود.
مواد و روشها: در بررسی تجربی آزمایشگاهی حاضر ۱۰۰ عدد دندان پره مولر اول و دوم ماگزیلا کشیده شده از بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر تهران انتخاب شده، پس از ضدعفونی ریشه ها و تهیه حفره دسترسی، جهت انحراف فورامن اپیکال و فاصله آن از اپکس آناتومیک به کمک فایل شماره ۱۰ و توسط مشاهده با استریومیکروسکوپ تعیین گردید. سپس به منظور اندازه گیری فاصله فورامن اپیکال تا تنگه اپیکال و بررسی نوع کانال دندان ها، تزریق متیلن بلو %۲، دمینرالیزاسیون و شفاف سازی دندان ها انجام گرفت.
یافته ها: در پره مولرهای اول ماگزیلا بطور میانگین فاصله فورامن اپیکال تا اپکس آناتومیک و تنگه اپیکال به ترتیب ۰٫۵ – ۰٫۴ و ۰٫۷ – ۰٫۵ میلی متر و در پره مولرهای دوم ماگزیلا به ترتیب ۰٫۷ – ۰٫۳ و ۱ – ۰٫۶ میلی متر بدست آمد. کمتر از %۱۷ کانال های پره مولر اول و کمتر از %۳۷ کانال های پره مولر دوم در دو بعد مزیودیستال و باکولینگوال بدون انحراف به اپکس آناتومیک رسیدند. بیشترین نوع کانال، بر طبق طبقه بندی Vertucci در پره مولر اول TypeIV و در پره مولر دوم TypeI بود. %94 (47 عدد) دندان های پره مولار اول و %۴۶ (۲۳ عدد) پره مولارهای دوم، دو کاناله و باقی موارد یک کاناله بودند.
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد در دندان های پره مولار فورامن اپیکال در فاصله حدود ۰٫۷ – ۰٫۳ میلی متری از اپکس آناتومیک و ۱ – ۰٫۵ میلی متری تنگه اپیکال واقع شده است. در بیشتر از %۸۳ از پره مولرهای اول و بیشتر از %۶۳ از پره مولرهای دوم، فورامن اپیکال بر اپکس آناتومیک منطبق نبود. دندان های پره مولار اول در %۹۴ و پره مولار دوم در %۴۶ موارد دو کاناله بودند.