مقاله بررسی تولید رامنولیپید درون راکتور زیستی به عنوان یک مدل توسط گونه Pseudomonas aeruginosa NP2 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در شیمی و مهندسی شیمی ایران از صفحه ۶۱ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسی تولید رامنولیپید درون راکتور زیستی به عنوان یک مدل توسط گونه Pseudomonas aeruginosa NP2
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیوسورفکتنت
مقاله فرمانتاسیون
مقاله رامنولیپید
مقاله کشش سطحی
مقاله سودومناس آرجینوزا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امانی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رامنولیپیدها در زمره بهترین بیوسورفکتنت های شناخته شده هستند که دارای کاربردهای مفیدی در ازدیاد برداشت نفت، صنایع دارویی، غذایی و آرایشی می باشند. در این پژوهش، تولید رامنولیپید توسط گونه Pseudomonas aeruginosa NP2  درون یک راکتور زیستی بررسی می شود. این مطالعه نشان می دهد باکتریPseudomonas aeruginosa NP2  می تواند با روغن آفتاب گردان به عنوان تنها منبع کربنی، مقدار چشمگیری رامنولیپید در یک راکتور زیستی 25 لیتری تولید کند. نتیجه های این پژوهش نشان داد، بیشترین میزان تولید رامنولیپید به ۱۳٫۵ g/L پس از ۸۰ ساعت کشت می رسد. در این پژوهش همچنین دیده شد تولید رامنولیپید در فاز لگاریتمی رشد شروع و تا فاز سکون ادامه پیدا کرد. تولید دو نوع رامنولیپید، RL1 و RL3 توسط این میکروارگانیسم با HPLC و TLC مورد تایید قرار گرفت. سرانجام رامنولیپید تولید شده توانست فعالیت سطحی خوبی از خود نشان دهد به طوری که کشش سطحی را از ۶۸ mN/m به ۲۶ mN/m رساند. بنابراین، باکتری Pseudomonas aeruginosa NP2  می تواند یک مدل مناسب برای تولید رامنولیپید در راکتورهای زیستی نیمه صنعتی باشد.