مقاله بررسی تولید آرتیمزینین در گیاه، کشت کالوس و کشت سوسپانسیون سلولی درمنه کوهی Artemisia aucheri Boiss که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در سلول و بافت از صفحه ۲۴۳ تا ۲۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسی تولید آرتیمزینین در گیاه، کشت کالوس و کشت سوسپانسیون سلولی درمنه کوهی Artemisia aucheri Boiss
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آرتمیزینین
مقاله Artemisia aucheri Boiss
مقاله کشت سلولی
مقاله تبدیلات بیوشیمیایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصغری غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دوازده امامی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: حجتی محدثه
جناب آقای / سرکار خانم: شکوری عاطفه
جناب آقای / سرکار خانم: ولیان زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: اصغری متین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: آرتمیزینین مهمترین متابولیت جنس Artemisia می باشد. به دلیل اهمیت آرتمیزینین در درمان مالاریا، تولید آرتمیزینین در درمنه کوهی، کشت کالوس و کشت سوسپانسیون سلولی گیاه بررسی شد. همچنین توانایی تبدیلات بیوشیمیایی در جهت تولید آرتمیزینین در کشت سوسپانسیون گیاه ارزیابی شد.
مواد و روش ها: با جمع آوری اندام هوایی گیاه و انتقال دانه رست ها به محیط کشت جامد موراشیگ و اسکوگ (MS) کالوس به دست آمد. کالوس های به محیط کشت مایع منتقل و سوسپانسیون سلولی حاصل شد. بررسی وجود آرتمیزینین در عصاره دی کلرومتانی اندام هوایی گیاه، کالوس و سوسپانسیون سلولی گیاه با روش TLC و GC انجام گرفت. کلسترول، بیزابولول و آرتمیزیاکتون به عنوان پیش ساز آرتمیزینین به سوسپانسیون افزوده و تولید آرتمیزینین با GC بررسی شد.
نتایج: محیط حاوی (۰٫۵mg/1)2-4-D, (0.5mg/1)Kinetin، NAA(1mg/1) و محیط حاوی BA(0.25mg/1) و NAA(0.05mg/1) برای رشد کالوس مناسب بود. نور تاثیر مثبت بر رشد کالوس داشت. بر اساس نتایج TLCو GC تولید آرتیمیزنین در گیاه اثبات نشد ولی کالوس و سوسپانسیون سلولی، گیاه آرتمیزینین تولید کردند اما افزودن کلسترول، بیزابولول و آرتمیزیاکتون به سوسپانسیون سلولی درمنه کوهی بر تولید بیشتر آرتمیزینین تاثیر نداشت. به نظر می رسد این ترکیبات پیش ساز مناسبی برای تولید آرتمیزینین در گیاه درمنه کوهی نیست.
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که می توان با به کارگیری روش های نوین ترکیب ارزشمند آرتیمیزنین را در درمنه کوهی علی رغم عدم تولید آن در گیاه تهیه نمود.